אבחון תקלות במעגל אלקטרוני המפעיל נורה

לפניך מעגל אלקטרוני המפעיל נורה. ...

אבחון תקלות במעגל מד כמות אוויר

לפנייך מעגל מד כמות אוויר ...

מעגל מקבילי ברכב 2

*שים לב למצב המתג. ...

מעגל מקבילי ברכב 1

*שים לב למצב המתג ...

מעגל משאבת דלק במערכת הזרקת בנזין

לפניך מעגל משאבת דלק במערכת הזרקת בנזין, מה מציין כל וולטמטר ברגע פתיחת מתג ההצתה (המתג החשמלי סגור כפי שמופיע באיור), לאחר שמשאבת הדלק הפסיקה לעבוד ויצרה לחץ דלק ראשוני? מה מציין כל וולטמטר לאחר התנעת המנוע? ...

מעגל התנעה המחובר למערכת הטעינה

לפניך מעגל התנעה המחובר גם למערכת הטעינה לצורך מניעת התנעה לאחר שמנוע הרכב הותנע. מה מציין כל וולטמטר ברגע פתיחת מתג ההצתה (המתג החשמלי סגור כפי שמופיע באיור)? מה מציין כל וולטמטר לאחר התנעת המנוע? ...

זיהוי מודולים ומערכת הצתה אלקטרונית


אבחון תקלות במעגל חיישן גל זיזים

לפנייך מעגל חשמלי, ...

אבחון תקלות במעגל חיישן טמפרטורת מנוע

לפנייך מעגל חשמלי, ...