בדיקת ממיר קטליטי סתום


כאשר לקוח מתלונן על מנוע שאינו פועל בצורה חלקה בסרק ולפעמים כובה, וכמו כן קשיים "בסחיבה" של הרכב (חוסר כוח במאמץ), אחד הגורמים לתופעות אלו הוא ממיר קטליטי סתום. לא מקרה אחד קרה, שבעלי מקצוע גם עם ניסיון רב, הולכו שולל והפסידו הרבה שעות עבודה והחלפת חלקים שלא לצורך תוך חיפוש הגורם שמונע את התנעת המנוע. תחילה חיפשו את הניתוקים של מערכת המיגון בכדי לעקוף אותם, לאחר מכן בדקו שמגיע דלק (לחץ דלק ובודדים גם בדקו את הספיקה של משאבת דלק, יש כאלה שגם החליפו משאבה), כמובן בדקו ניצוץ וחלקם אף החליף את המצתים. המקצוענים בין המאבחנים בדקו קודי תקלות באמצעות הסקנר, אך לא מצאו שום קוד תקלה. זהו השלב שבודקים תזמון שסתומים, קומפרסיה ולחץ הפוך והאם יש סולר או מים בבנזין. ואז, מרימים טלפון לחבר טלפוני או נזכרים שבכדי להתניע מנוע צריכים להתקיים מספר גורמים:
  • מנוע תקין (יש דחיסה טובה).
  • יש יניקת אוויר.
  • יש דלק.
  • יש ניצוץ מתוזמן.
  • מערכת פליטה תקינה ופתוחה.
ממיר קטליטי חסום (סתום), שמונע את התנעת המנוע ניתן לאבחון בצורה מהירה יחסית: יש לשחרר את הברגים המהדקים את צינור הפליטה לסעפת הפליטה. ברגע זה אם הייתה קיימת חסימה של גזי הפליטה שע"י כך מנעה את התנעת המנוע, החסימה הוסרה וניתן להתניע את המנוע ולוודא שגורם אי התנעת המנוע קשור לחסימה בצינור הפליטה (כנראה ממיר קטליטי סתום או מפורק).
כאשר הממיר סתום, אך המנוע מתניע ויש קשיים בעבודתו בסרק ובעומס. ניתן לאבחן בעיה זו בשתי דרכים:

1. באמצעות מד וואקום שיחובר לסעפת היניקה. יש להתניע את המנוע ולהביאו לסרק, ברוב המנועים, התת לחץ שיציג המכשיר יהיה בסביבות 18 – 22 אינץ כספית (inches Hg). ברכב תקין, בזמן שהמנוע פועל בסרק ומאיצים את המנוע בפתאומיות, הפתיחה והסגירה המהירה של המצערת יגרמו למחט ל"קפוץ" (לזוז במהירות) מתחת ל- 5  אינץ כספית ולאחר מכן היא תעלה בערך עד ל- 25 אינץ כספית. ברכב אם בעיית סתימה בסעפת הפליטה, המחוג מורה על קריאה תקינה כאשר המנוע מותנע בסרק או עליה רגעית בתת לחץ. בזמן האצה פתאומית, התת לחץ ייפול לקרבת  האפס או,לאחר מכן תהיה עליה איטית של המחוג למצב קבוע אבל נמוך מהקריאה הרגילה. לא תמיד ניתן לזהות חזותית או לשמוע את הסיבה לפליטה מוגבלת.

מד תת לחץ מחובר לסעפת היניקה

2. באמצעות מד לחץ שיחובר לסעפת הפליטה לפני הממיר הקטליטי. לצורך הבדיקה יש להשתמש במד לחץ עם שנתות של עד 10PSI. (להזכירכם 6.895KPa =  1PSI =0.695bar)

יש לזכור, שבסעפת פליטה תקינה, כאשר הממיר אינו סתום, גזי הפליטה עוברים בחופשיות דרך מעגל הפליטה ולכן, לא צריך להיווצר לחץ ביציאה מסעפת הפליטה.

מד לחץ לבדיקת לחץ בסעפת הפליטה

את מד הלחץ ניתן לחבר לסעפת הפליטה בכמה דרכים:                   
  • על ידי הסרת חיישן חמצן קדמי, והברגת מתאם יעודי הקיים בסט של מד לחץ סעפת פליטה.

חיבור מד לחץ לבדיקת לחץ בסעפת הפליטה

  • על ידי הסרת צינור משאבת אוויר מסעפת הפליטה (אם קיימת) וחיבור מד הלחץ באמצעות מתאם, לחור הפנוי בסעפת.                                          
  • קידוח חור בצינור הפליטה לפני הממיר הקטליטי וחיבור מד הלחץ באמצעות מתאם, לחור הקידוח בצינור (אסור לקדוח בממיר עצמו) . החיסרון בשיטה זו שיש לזכור לסתום את החור לאחר הבדיקה.

חיבור פיית המכשיר לחור הקידוח בצינור הפליטה לפני הממיר

לאחר חיבור מד הלחץ לסעפת הפליטה, יש להתניע את מנוע הרכב ולצפות במכשיר המדידה. בחלק גדול של הרכבים, כאשר המנוע פועל בסרק המחוג של המכשיר צריך להיות בסביבות אפס PSI. כאשר מעלים את מהירות המנוע לכ – 2500 סל"ד אסור למחוג לעבור את הלחץ של  PSI1.25. (ישנם רכבים שהלחץ בסרק הוא  PSI0.5 – 1.25. ובזמן האצה הלחץ יעלה מעל PSI4). אם מופיע לחץ בסביבות PSI8 – 10 ויותר, יתכן שהממיר או המפלט (אגזוז) סתומים. בשלב זה לפני שמסיקים מסקנות צריך לפרק את החיבור בין הממיר הקטליטי והצינור המוביל לפלט. במידה והלחץ נשאר גבוה, סימן שהממיר הקטליטי סתום (במקום לפרק את הצינור ניתן לקדוח חור נוסף בצינור שמאחורי הממיר).

סרטון הדגמה באנגלית המראה איך לבדוק לחץ בסעפת הפליטה