אבחון יעילות ממיר קטליטי עם מד טמפרטורה


ממיר קטליטי תקין מאחסן בתוכו כמות חמצן המספיקה לחמצון גזי הפליטה העוברים דרכו. מערכת ניהול משתמשת בחיישן החמצן האחורי לצורך זיהוי ממיר לא תקין. ככל שהממיר מאבד מכושרו לאחסן חמצן, כך מיתוג חיישן החמצן האחורי הולך ומתקרב למיתוג של חיישן החמצן הקדמי, בשלב מסוים תדלק נורית הבקרה "בדוק מנוע" ותציין תקלה. באמצעות סורק תקלות נוכל לזהות את התקלה הספציפית, למשל קוד התקלה  P0420.
לא תמיד נדלקת נורת תקלה כאשר נגשים לטסט ונכשלים עקב בעיה בממיר הקטליטי, לכן, שיטה נוספת לבדיקת יעילות הממיר הקטליטי מופיעה להלן. בשיטת בדיקה זו אנו מנצלים את הטמפרטורה המתפתחת בממיר כתוצאה משריפה לא מושלמת במנוע ופעולה כימית מוגברת בממיר שגורמת לשינוי בטמפרטורת היציאה בממיר בהשוואה לטמפרטורת הכניסה בממיר.
לצורך הבדיקה מומלץ לייצב את טמפרטורת העבודה של המנוע, כלומר, לחכות לפחות לשני מחזורי פעולה והפסקה של מאוורר קירור המנוע . יש לכבות את המנוע, לנתק כבל אחד של מערכת ההצתה ולחברו למצת בדיקה המוארק לגוף המנוע (במנועי V עם שני ממירים קטליטיים, יש צורך לבצע את הבדיקה פעמיים בכל צד של המנוע, עבור כל ממיר).
בשלב הבא יש להתניע את המנוע ולהביאו למהירות של 1000 סל"ד. ברגע זה צילינדר אחד לא פועל והדלק הלא שרוף שנכנס לתוך הממיר הקטליטי "נאבק" בממיר הקטליטי שמנסה לחמצן אותו, ולהוריד את גזי הפליטה (HC ו – CO).

שים לב!
אסור בשום פנים ואופן לנתק מצת אחד ברכב בזמן עבודת המנוע, (כבל הצתה פגום, מנותק וכד' יגרום לעליית מתח ההצתה הגבוה למקסימום ובמקרה זה, נחשול מתח גבוה יפגע במערכות האלקטרוניות ברכב).
 
בדיקת טמפרטורת היציאה מהממיר בהשוואה לטמפרטורת הכניסה לממיר צריכה להיות גבוהה מעל 10 מעלות צלסיוס, דבר המשקף עבודת חמצון תקינה בממיר. במידה והבדל הטמפרטורות נמוך מעשר מעלות צלסיוס, סימן שהממיר לא מבצע ביעילות את המרת הגזים השרופים, במקרה זה יש להחליף את הממיר. לפני החלפת הממיר יש לבדוק כמה שנים הממיר לא הוחלף ברכב, כנראה שהוא צריך החלפה, אך ברכב שקיים בו ממיר חדש יחסית, יש לבדוק את כל מרכיבי מערכת ניהול המנוע.
במנועים נורמאליים הסובלים מתקלת החטאת ניצוץ (לדוגמא קוד תקלה P0313), הטמפרטורות יכולות להגיע  לטמפרטורה של 300 עד 500 מעלות צלסיוס במהירות מנוע של 1000 סל"ד.

תמונה תרמית של בדיקת טמפרטורת כניסה לממיר הקטליטי