מערכת בטיחות משולבת CAPS


מערכת בטיחות משולבת אקטיבית ופאסיבית (Combined Active and Passive Safety – CAPS) נועדה להפחית את הסיכון לתאונה ולהעלות את רמת הגנת הנוסעים במקרה של תאונה.
 
במצבים קריטים, שבריר שנייה יכול לקבוע אם תתרחש תאונה או לא. חיישני חיזוי של מערכת זו עוזרים לנהג לזהות מצבים מסוכנים בשלב מוקדם. פונקציות המערכת  יודעים לזהות מצבים אלו וביחד עם מערכות בטיחות אקטיביות, מערכת הבלימה יכולה להתכונן למצב של בלימת חירום. אם הנהג ילחץ על הבלם, כוח הבלימה יהיה מרבי גם אם הנהג לא יילחץ את הבלם בחוזקה. בנוסף, המערכת יכולה להזהיר את הנהג על סכנה באופק על ידי לחיצה פתאומית (בצורה עדינה יחסית) על הבלם. מערכות חיזוי תאונה ועזרת בלימה כבר קיימות בדגמי רכב שונים.
 
אם התאונה בלתי נמנעת, פונקציות מערכת הבטיחות המשולבת (CAPS) יכולת לכל הפחות לנסות לצמצם נזקים. במקרה והרכב מתהפך או מעורב בתאונת צד, כריות האוויר ייפתחו במהירות גבוהה יותר מספר מילי-שניות מוקדם יותר במקרה והנתונים המגיעים ממערכת ה-ESP עברו את ערך הסף.
 
מערכת הבטיחות המשולבת יכולה לעזור גם במקרה של התנגשות משנית, דבר המתרחש לעיתים תכופות. מבדיקות של נתוני תאונות נמצא שנהגים לא מגיבים בצורה נכונה בשניות הראשונות לאחר תאונה. הנהגים מאבדים שליטה על הרכב ובולמים בצורה מהוססת מדי אם בכלל. בעזרת נתונים ממערכת כריות האוויר, מערכת ההתנגשות המשנית מזהה פגיעה ואם הפגיעה עולה על ערך סף המוגדר במערכת, מערכת ה-ESP תבלום בצורה אוטומטית את הרכב גם אם הנהג לא לחץ על דוושת הבלם.

התמונה באדיבות "BOSCH"