אבחון תקלות באמצעות סקופ אוטומטיבי

בכלי הרכב החדישים, נכנסו בעשור האחרון כמויות מחשבים רבות, בחלק מהרכבים מספר המחשבים עולה על 70 יחידות, עקב כך, מספר קווי התקשורת בין יחידות הבקרה השונות התרבו ובמספר דגמי רכב פרטיים קיימים 7 ואף 8 קווי תקשורת שונים, במשאית מרצדס אקטרוס ישנם 11 קווי תקשורת. ריבויי יחידות בקרה אלקטרוניות, גרם גם לריבויי חיישנים ברכב. בספרות של יצרני הרכב שעברה בשנים האחרונות למדיה באתר האינטרנט של היצרן השימוש בסקופ האוטומוטיבי לצורך אבחון תקלות בחיישנים ובתקשורת המחשבים ברכב נכנס יותר ויותר לתודעת י ...

בדיקת חיישן גל ארכובה / גל זיזים השראתי

חיישן גל ארכובה משמש לצורך הספקת אות מהירות מנוע ליחידת בקרת מנוע, חיישן גל זיזים משמש לצורך ייחוס לתזמון סדר הזרקת הדלק ותזמון ההצתה על-ידי מחשב בקרת המנוע. סוג זה של חיישן מייצר את האות ההשראתי שלו ולכן אינו צריך מקור מתח כדי לייצר את האות. הוא ניתן לזיהוי על-ידי שני החיבורים החשמליים במחבר שלו, אך ישנם חיישנים שבמחבר יש 3 פינים במחבר החיבור השלישי מתחבר לתיל מגן משותף ציר (coaxial) לצורך סיכוך האות החשמלי שמייצר החיישן.  פעולת חיישן מהירות מנוע מבוססת על השראה מגנטית. בתוך גוף החיישן מו ...

בדיקת חיישן גל ארכובה / גל זיזים הול

חיישן גל ארכובה משמש לצורך הספקת אות מהירות מנוע ליחידת בקרת מנוע, חיישן גל זיזים משמש לצורך ייחוס לתזמון סדר הזרקת הדלק ותזמון ההצתה על-ידי מחשב בקרת המנוע. סוג זה של חיישן מייצר אות (גל) מתח ריבועי, כתוצאה מתכונות במעגל המשולב "הול" (IC HALL). הוא ניתן לזיהוי על-ידי שלושה החיבורים החשמליים במחבר שלו.  אם נזרים דרך לוח מתכת (אלמנט הול) זרם חשמלי, האלקטרונים יעברו דרך לוח המתכת בצורה סימטרית ולכן, אם נמדוד מתח (UH) בין הקצוות של הלוח, נקבל מתח של אפס וולט כוון שאין הפרש פוטנציאלים. ...

בדיקת חיישן מסת אוויר

אחד המשתנים החשובים ביותר שבשימוש, כדי להחליט על כמות הדלק המוזרק וזווית קידום ההצתה הוא העומס על המנוע. מערכות ההזרקה השונות משתמשות בחיישנים הבאים לפיקוח על עומס המנוע: חיישן זרימת אוויר. מד תיל חם למסת אוויר. מד שכבה חמה לסת אוויר. חיישן לחץ מוחלט בסעפת היניקה. חיישן מצב מצערת. מדי מסת האוויר על עקרון התיל החם או השכבה החמה, הם חיישנים תרמיים לעומס. הם מספקים מתח חשמלי ליחידת בקרת מנוע היחסי למסת האוויר הזורמת ונשאבת אל המנוע. גוף חימום חשמלי מותקן בסעפת היניקה ...