החלפת נתיך שרוף


כיצד להחליף נתיך שרוף?

החלפת נתיך שרוף ברכב לכאורה נראה דבר סטנדרטי ופשוט, לוותיקים בננו זכור כיצד החליפו את נתיך החרסינה השרוף בנתיך העטוף בנייר כסף מקופסת הסיגריות (לפעמים הרכב נשרף, אך מי זוכר, תמיד יזכרו את התיקון המוצלח). 
מה מסובך בהחלפת נתיך שרוף בנתיך זהה חדש?

מהם הגורמים לשריפת נתיכים?

כיום הפלוס (12 וולט) ליחידות בקרה אלקטרונית, ולמערכות החשמל ברכב עוברות דרך בית ממסרים ובית נתיכים ביחידה אחת, רובם כוללים יחידת בקרה אלקטרונית בתוכם ובחלקם מיני ממסרים המולחמים על מעגל מודפס. עומס יתר או קצר דרך נתיך לא תקין או לא מתאים עלול לפגוע במעגל המודפס ולהוציא מכלל שימוש את בית הנתיכים עצמו.

דוגמא לבית נתיכים הכולל יחידת מחשב בתוכו

כאשר נתיך נשרף סימן שדרכו עבר זרם יתר/קצר, אם הקצר עדיין קיים, ברגע שנכניס נתיך חדש לבית הנתיכים, וייסגר המעגל דרך הנתיך החדש, יוצר בקצוות הנתיך זרם קצר, בשלב הראשון הקצר גורם לניצוץ חשמלי בין הנתיך לבין הסופית שבבית הנתיך, לאחר מכן יישרף הנתיך החדש. ברגע הופעת הניצוץ , נוצרת קשת חשמלית בין הנתיך לבית הנתיך, הקשת החשמלית מעבירה חומר שעלול לגרום לנזק לסופית שבבית הנתיכים, כזכור, בית הנתיכים הינו מחשב (בחלק גדול מכלי הרכב) והחלפת מחשב זה כרוכה בכסף רב.
מה עושים בכדי למנוע נזק זה?
  • יש להוציא את הנתיך השרוף.
  • יש להסתכל בספרות הטכנית של היצרן או בספר הרכב או בנתונים הקיימים במכסה בית הנתיכים על הערך הנכון של הנתיך. אסור להסתמך על ערך הנתיך שהיה קיים בפועל ברכב.
  • יש לחבר בית נתיכים תלוי (ללא נתיך בתוכו) כפי שמופיע באיור למטה.
  • יש להכניס את הנתיך החדש לפי הערך שמופיע בספרות, במידה והקצר קיים יש לפעול לאיתור הקצר, כפי שמופיע באתר.

הכנסת בית נתיך תלוי במקום הנתיך השרוף