בדיקת חיישן גל ארכובה / גל זיזים השראתי


חיישן גל ארכובה משמש לצורך הספקת אות מהירות מנוע ליחידת בקרת מנוע, חיישן גל זיזים משמש לצורך ייחוס לתזמון סדר הזרקת הדלק ותזמון ההצתה על-ידי מחשב בקרת המנוע. סוג זה של חיישן מייצר את האות ההשראתי שלו ולכן אינו צריך מקור מתח כדי לייצר את האות. הוא ניתן לזיהוי על-ידי שני החיבורים החשמליים במחבר שלו, אך ישנם חיישנים שבמחבר יש 3 פינים במחבר החיבור השלישי מתחבר לתיל מגן משותף ציר (coaxial) לצורך סיכוך האות החשמלי שמייצר החיישן. 

עקרון פעולת החיישן

פעולת חיישן מהירות מנוע מבוססת על השראה מגנטית. בתוך גוף החיישן מותקן מגנט קבוע ובהמשכו ברזל רך שסביבו מלופף סליל אלקטרומגנטי. החיישן ממוקם לרוב מעל גלגל התנופה שבו ישנם שיניים. סביב סליל החיישן נוצר שדה מגנטי, כאשר המנוע סובב ושיניי הפלדה של גלגל התנופה חוצים את השדה המגנטי, הם משנים את קווי הכוח של השדה המגנטי בברזל הרך שבחיישן, הדבר גורם להשראת מתח חשמלי בכריכות הסליל. מתח זה נשלח ליחידת בקרת המנוע אשר מתרגמת את תדירות גלי המתח למהירות המנוע.
למרווח האוויר ישנה חשיבות גדולה בעוצמת מתח ההשראה, ככל שהמרווח יהיה גדול יותר מתח ההשראה יהיה נמוך יותר.
ישנם מנועים שהחיישן משמש גם כחיישן סימן ייחוס, במקרה זה תהייה חסרה שן בגלגל התנופה ואז, אות המתח יהיה שונה, היכן שחסרה שן יופיע "פיק" מתח גבוה יותר משאר הגלים של השיניים בגלגל התנופה.

המבנה הפנימי של חיישן מהירות השראתי

מתח הסינוס שנוצר ע"י החיישן מסופק אל יחידת הבקרה האלקטרונית המחוברת לחיישן, עוצמת המתח שנוצר ע"י החיישן ייקבע ע"י מספר גורמים: מהירות המנוע, קירבת הגלגלת המתכתית אל השיניים ל'פיק-אפ', וכוח השדה המגנטי הנוצר מהחיישן, תדירות האות תלויה במהירות המנוע.

חיישן מהירות וסימן ייחוס

ברכבים המצוידים במערכת ,OBD לנהג  תדלק נורת התראה "בדוק מנוע" אם אין אות מהחיישן -  נתק או קצר לפלוס או מינוס, ברכבים מסוימים בתקלה בחיישן זה, הרכב לא יתניע  ו/או יכבה בזמן נסיעה.

בדיקת חיישן השראתי באמצעות סקופ

המאפיין של גל חיישן השראתי תקין הוא גל סינוס שגובה הגל (המתח) עולה כאשר מהירות המנוע מוגברת. מתח האות יהיה עד 2  וולט מקצה לקצה (משיא לשיא) כאשר המנוע מסתובב בזמן ההתנעה, ובין 4 ל - 8 וולט מקצה לקצה כאשר המנוע מסתובב בסרק (נתון זה יכול להשתנות מרכב לרכב).

אות חיישן מהירות מנוע השראתי תקין