מידע על הפינים מאפשר לך להפוך את רב המודד שלך לכלי אבחון חזק. תוך אספקת ערכי אות דינמיים לכל פין במחשב המנוע, ולכל פלט או קלט, חיבורי הארקה ואפילו צורות גלים עדי לעזור באבחון עם סקופ.

התמונה באדיבות AUTODATA