רכב לא מתניע


מבוא

השימוש בתוכנת אוטודאטא באירופה ובישראל הפך לכלי שימושי ביותר במוסכים שאינם מוסכי יבואן. בכתבה זו אנו נראה דוגמא לשימוש במידע המופיע בתוכנת אוטודאטא אונליין.
דגם הרכב שנבחר לצורך ההדגמה הוא: יונדאי אקסנט נפח מנוע 1.6 משנת ייצור 2006 – 2009 דגם המנוע הוא G4ED.
שיטת האבחון שנשתמש בה הפעם מבוססת על חיבור סורק תקלות לרכב ואיתור התקלות לפי קוד התקלה שמופיע בסורק ולפי הנתונים המופיעים בתוכנת האוטודאטא.

תלונת הלקוח – הרכב לא מתניע

כשמנוע הרכב אינו מתניע, לכאורה זו תקלה שקל באופן יחסית לאתר אותה: צריך לוודא שיש דלק, ישנו ניצוץ, ישנה הזרקת דלק, ישנה דחיסה וכניסת אוויר והמפלט אינו חסום, כל הגורמים האלו חייבים להתקיים בכל מנוע.
בשלב הראשון צריך לוודא במחוון הדלק שהמחוג מציין שיש דלק במיכל הדלק. בשלב השני ניתן לבדוק ניצוץ באמצעות מצת בדיקה או לוודא שמגיעים פולסים למזרק הדלק. בתקלה שלפנינו לא היה ניצוץ ולא הופיעו פולסים במזרק.
בשלב זה חובר סורק תקלות לשקע האבחון שמופיע באיור הבא.

מיקום שקע האבחון OBD

התמונה באדיבות AUTODATA

ברגע חיבור הסורק לשקע האבחון הופיע קוד תקלה P0367, בטבלה למטה מופיע פרוט הקוד (אות נמוך – של חיישן מצב גל הזיזים) כלומר, אין מתח או קצר של הסיגנל (אות) המוצא לגוף הרכב, כפי שמופיע בטבלה רואים שהתקלה יכולה להיות בחיישן, קצר לגוף בחיווט האות או תקלה ביחידת בקרת המנוע.

טבלת קוד התקלה

הנתונים באדיבות AUTODATA

לצורך בדיקת תקינות החיישן יש לגשת לחיישן בפועל בתא המנוע ולבדוק את האות שיוצא מהחיישן באמצעות רב מודד דיגיטלי או באמצעות סקופ (מומלץ), את מיקום החיישן ניתן למצוא באוטודאטא במקש מיקום מכללים כפי שמופיע באיור למטה.

מיקום חיישן מצב גל זיזים

התמונה באדיבות AUTODATA

לאחר זיהוי החיישן בפועל בתא המנוע, יש לגשת לסכמה החשמלית של מערכת ניהול המנוע, לזהות את הפינים בחיישן, לגשת שוב לתוכנה ולצפות בנתונים המופיעים בזמן הבדיקה לפי הנתונים המופיעים בטבלה ניתן לדעת לאיזה פינים בחיישן להתחבר.

סכמה חשמלית של מערכת ניהול המנוע

התמונה באדיבות AUTODATA

טבלת נתוני יצרן

הנתונים באדיבות AUTODATA

בטבלה הנ"ל רואים שמתח ההזנה לחיישן (כשמתג ההצתה פתוח) הוא בפין מס' 1 וצבע המוליך שמתחבר לפין הוא ws (לבן ), בזמן ההתנעה (סיבוב המנוע) בין הפינים 2 ו – 3 בחיישן צריך להיות מתח משתנה בין אפס למתח המצבר (11 – 14 וולט), צבעי החוטים המתחברים לפינים הם bl (כחול) ו – sw (שחור). באמצעות הוולטמטר צריך לזהות איזה מוליך הוא המינוס של החיישן, לפי הנתונים המופיעים במידע של היצרן עבור רכב זה, לא ניתן בוודאות לזהות איזה פין בחיישן הוא מינוס. 

חיבור וולטמר וסקופ למדידת האות מחיישן מצב גל הזיזים