פרק - תמסורת ומנוע


פרק זה מכיל רשימה של קורסים בנושאים של מערכת הכוח ברכב (מנועים וגירים) כגון: מנועים - מבנה , חלקי מנוע, מדידות במנוע, תיבת הילוכים ומצמד, מערכת הקירור, מערכות ניהול מנוע ממוחשבות, הזרקת בנזין ישירה, מערכת ניהול מנוע דיזל, משאבה רוטורית אלקטרונית, מסילה משותפת והתנסות מעשית בעשרות תקלות עם סימולאטור של תקלות במנוע בנזין תוך שימוש בסורק תקלות, רב מודד נורות ביקורת ועוד ....

סרטון דוגמא

נושאי פרק זה:

מנועים:
מפתח מומנט
מנועי בוכנות
סכמת חשמל
מערכת תזמון
רכיבים מכאניים במנוע
ראש מנוע
גל זיזים
פעולת השסתום
שסתומים
רצועת מנוע
בוכנות
מסנני אוויר
סעפות
יחס דחיסה
כיונון גל זיזים
מדידת חופש במסב
סוגי בלוק מנוע
מנוע ונקל
מסת אוויר
למבדה
רכבי דלקים צמחיים
ממירים קטליטיים
מנועי דיזל
מנוע צילינדר אחד
גל ארכובה
מיקרומטר
מנועי 4 בוכנות
מנועי 2 בוכנות
מד זחיח
מוט קישור
בלוק המנוע
מהירות הבוכנה
משכך תנודות
גלגל תנופה
נפח פעימה

תיבת הילוכים ומצמד:
תמסורת ברכבים מסחריים

מערכת קירור:
איזון חימום
קירור
משאבת נוזל קירור מכאנית
תרשים זרימה
מכסה לחץ
ווסת חום
מאוורר
ווסת חום חשמלי
מיכל עיבוי
רדיאטור
משאבת לחץ
ליבת מערכת החימום
שעון אנטי פריז
פיקוח על מערכת קירור

שימון

מערכות בנזין:
חיישני חמצן
ממירים קטליטים
מצת להט
מנוע צילינדר אחד
מזרק במערכת FSI
סליל ניצוץ אחד
שסתום מצערת אלקטרוני
ממיר קטליטי 3WAY
ממיר קטליטי NOX
ממיר קטליטי 2WAY
סולנואיד מיכל טיהור
משאבת הזרקת דלק
חיישן נקישות
חיישן לחץ גידוש
חיישן הול אפקט
שסתום סולנואיד WASTEGATE
שסתום סולנואיד EGR
חיישן טמפרטורת אוויר
חיישן דוושת האצה
חיישן מהירות
מודול הצתה וסליל מערכת הצתה ללא מפלג
חיישן חמצן מחומם
פיקאפ (מתמר) מגנטי
חיישן מצב מצערת
חיישן טמפרטורת מנוע
מזרק במערכת MPI
שסתום סרק 1
חיישן מסת כמות אוויר
מצבי פעולה במערכת MPI
מערכת FSI: מאפיינים
מערכת FSI: אספקת אוויר
מערכת FSI: מעגל דלק
מערכת MPI: מעגל דלק
מערכת MPI: מאפיינים
מערכת MPI: סקירה כללית
חיישן גזי פליטה
חיישן טמפרטורת גזי פליטה
מערכת FSI: בעירה אחידה
מערכת FSI: בעירה הומוגנית
מערכת FSI: בעירה ענייה הומוגנית
מערכת FSI: בעירה הומוגנית ללא נקישות
מערכת FSI: מצבים
מערכת FSI: משאבת לחץ גבוה
גזי פליטה וממירים

מערכות דיזל:
בקרת דיזל אלקטרונית: כוונון כמות דלק
בקרת דיזל אלקטרונית: בקרת תזמון הזרקה
בקרת דיזל אלקטרונית: שסתום סגירה
בקרת דיזל אלקטרונית: חיישן תנועת מחט המזרק
בקרת דיזל אלקטרונית: חיישן בקרת מגע
בקרת דיזל אלקטרונית: מאפיינים
בקרת דיזל אלקטרונית: מעגל דלק
בקרת דיזל אלקטרונית: מאפיינים
בקרת דיזל אלקטרונית: סקירה כללית
בקרת דיזל אלקטרונית: מצבי פעולה
מסילה משותפת: חיישן מסילת לחץ
מסילה משותפת: משאבת לחץ גבוה
מסילה משותפת: משאבת הזרקת דלק
מסילה משותפת: מזרק
מסילה משותפת: ווסת לחץ
מסילה משותפת: מאפיינים
מסילה משותפת: מעגל דלק
מסילה משותפת: סקירה כללית
מסילה משותפת: מצבי פעולה
מצתי חימום
גזי פליטה וממירים
ממירים קטליטים
ממיר קטליטי NOX

מערכות גז (LPG)