פרק - נוחות ובטיחות


פרק זה מכיל רשימה של קורסים בנושאים של מיזוג אוויר, כולל עקרונות המערכת, פעולת המערכת ומרכיבי המערכת, כמו כן מערכת בקרת יציבות ESP, מערכת כריות אוויר וחגורות בטיחות, מערכת תאורה ברכב ועוד..

סרטון דוגמא

נושאי פרק זה:

מיזוג אוויר:
מדחס ולחץ קבוע
מדחס ולחץ משתנה
מעבה
הפחתת לחץ
ויסות לחץ
מאדה
אוגר
מסנן
מתגים וחיישנים
חיבורים ושימונים
הקדמה למיזוג אוויר
מחזור נוזל קירור
עקרונות ומודלים של מיזוג אוויר
פעולת מיזוג האוויר

מולטימדיה
י
ישומי רשת

מערכות בטיחות אקטיביות:
ESP: חיישני גלגלים
ESP: מאפיינים
ESP: מצבי פעולה
ESP: מעגל בלימה
ESP: משאבת לחץ גבוה
ESP: התערבות המערכת
כריות אוויר
חיישן תאוצה
כריות אוויר - שני מצבים
עבודה עם כריות אוויר
חיישן זיהוי מושב
פעולת כרית אוויר
מגבר בלם פעיל
מתג זיהוי מושב 
כרית אוויר היברידית
חגורת בטיחות
מותחן חגורת בטיחות

תאורה:
בוחן פנסים קדמיים
תאורה
מקורות אור
מערכות ניקוי פנסים קדמיים
כוונון גובה פנסים קדמיים
מאותתים
פנס אחורי
פנסים ראשיים
תקנות אירופאיות לתאורה