פרק - הנדסת חשמל


פרק זה מכיל רשימה של קורסים בנושאים של יסודות חשמל, שימוש ותרגול ברב מודד (אוהמטר, וולטמטר, אמפרמטר רגיל והשראתי) , מערכות התנעה וטעינה, שימוש ותרגול מעשי של סקופ דו ערוצי, כמו כן תקשורת מחשבים ברכב CAN BUS ועוד...

סרטון דוגמא

נושאי פרק זה:

הנדסת חשמל בסיסית:
וולטמטר
אוהמטר
אמטר
מד זרם השראתי
טווח אוטומטי ברב מודד
חוק אוהם
חיבור בטור
חיבור במקביל
חוק ההספקים
זרם חילופין וזרם ישר
ממסרים
החוק הראשון של קירכהוף
מקדם טמפרטורה שלילי וחיובי
קצר לפלוס וקצר למינוס
איתור תקלות

מערכות טעינה והתנעה

אלקטרוניקה:
זמן מחזור
אוסילוסקופ: הקדמה
אוסילוסקופ
אוסילוסקופ: סיור מודרך
אוסילוסקופ: שלב אחר שלב
אוסילוסקופ: שימוש בשני ערוצים
אוסילוסקופ: תרגול
אותות
אפנון אמפליטודה
אפנון תדירות
אפנון רוחב פולס
נגד תלוי אור
נגד תלוי התנגדות
חימום מבוקר זמן מחזור
חימום מקדם טמפרטורה חיובי
חימום מווסת זמן מחזור

מיקרו -מעבדים

תיאוריית בקרה

רשתות:
תקשורת מקבילית
תקשורת טורית
תקשורת CAN: הקדמה
תקשורת CAN: פעולה חשמלית
תקשורת CAN: פרוטוקול
תקשורת CAN: איתור ותיקון תקלות
תקשורת CAN: טופולוגיה
תקשורת CAN: אבחון תקלות
תצורת תקשורת