מתנע לא מסתובב


מבוא

השימוש בתוכנת אוטודטא באירופה ובישראל הפך לכלי שימושי ביותר במוסכים שאינם מוסכי יבואן. בכתבה זו אנו נראה דוגמא לשימוש במידע המופיע בתוכנת אוטודטא אונליין.
דגם הרכב שנבחר לצורך ההדגמה הוא: אוודי A4 נפח מנוע 2.0 ליטר FSI משנת ייצור 2002 - 2005 דגם המנוע הוא AWA.
שיטת האבחון שנשתמש בה מבוססת על שימוש בסכמות היצרן, כפי שמופיעות בתוכנת האוטודטא.

תלונת לקוח - המתנע אינו מסתובב ויש אורות ברכב

כשמתנע הרכב אינו מסתובב, יש לוודא תחילה שמתח המצבר תקין. בשלב הראשון בודקים בצורה פשוטה האם אורות הרכב הראשיים דולקים, האם לוח המחוונים פועל בזמן פתיחת מתג ההצתה והאם בזמן התנעה האורות כבים, או מעוממים או נחלשים מעט ושומעים את נקישת סולונואיד המתנע. בסוג התקלה שלפנינו האורות נשארו דולקים ללא עמעום, תוצאה שמסבירה שלא זרם זרם בעוצמה גדולה (זרם הסולונואיד במתנע), כלומר, יתכן והתקלה במעגל הפיקוד של סולונואיד המתנע ויתכן והתקלה במתנע עצמו. זהו השלב שצריך ברכב אוטומטי להעביר את בורר ההילוכים ממצב P למצב N ולנסות שוב להפעיל את המתנע. במידה ויש מערכת מיגון כלשהי, יתכן ומערכת זו יוצרת את הבעיה ולכן מומלץ לדרוך ולנטרל שוב את מערכת המיגון.

בדיקת הזנת מתח לסולונואיד המתנע


לפני שבודקים את הזנת המתח למתנע, יש לבדוק באמצעות מד המתח את מתח המצבר בזמן ההתנעה, רק אחרי שרואים שהמתח לא נפל כלל, יש לבצע את בדיקת מתח ההזנה לסליל הסולונואיד כפי שמופיע באיור לעיל.  
במידה ולא מגיע מתח לסליל הסולונואיד (מס' 50 לפי תקן דין הגרמני), זהו השלב שנפנה להוראות היצרן המופיעות בתוכנת האוטודטא אונליין, לפי רשיון הרכב נזהה את תוצר הרכב ודגם המנוע ונחפש אותו בתוכנה.

זיהוי תוצר הרכב ודגם המנוע בתוכנה

 התמונה באדיבות AUTODATA

בחיפוש דגם המנוע בתוכנה, יש לאתר תחילה את תוצר הרכב ושנת הייצור של הרכב ואז לחפש בחלק התחתון של התוכנה את דגם המנוע המתאים (ENGINE CODE) לרישיון הנהיגה.

זיהוי שירטוטי החשמל בתוכנה

התמונה באדיבות AUTODATA

בחיפוש שירטוטי החשמל בתוכנה, יש לגשת לריבוע הימני התחתון שמופיע עליו סכמה חשמלית ומתחתיו רשום: Wirinig diagrams. לחיצה על הריבוע תעביר אותנו לשלב הבא של התוכנה.

זיהוי סכמות חשמל כלליות של הרכב

התמונה באדיבות AUTODATA

בחיפוש סכמת החשמל של מערכת ההתנעה, יש לבחור מתוך ארבעת האפשריות את הקטגוריה של השירטוטים של המערכות הכלליות (הנוספות), המופיעות במלבן שרשום עליו: Additional circuit diagrams. לחיצה על המלבן תעביר אותנו לשלב הבא.

זיהוי סכמות החשמל הקשורות למערכת ההתנעה

התמונה באדיבות AUTODATA

 סכמת החשמל של מערכת ההתנעה מופיע תחת השם: Starting systems, כשנפתח את הסכמה נגלה שלא רואים את כל מעגל הפיקוד אלא את המתנע והחיבורים המגיעים אליו, כמו כן רואים שהפיקוד אליו מגיע דרך ממסר הנשלט ע"י מתג בורר ההילוכים. את המעגל החשמלי של מתג בורר ההילוכים ניתן למצוא תחת השם של מערכת התימסורת האוטומטית: Automatic transmision.

זיהוי מתג בורר ההילוכים

כשזהינו את מרכיבי מערכת ההתנעה בסכמה של מתג בורר ההילוכים: מתנע, ממסר התנעה, מתג בורר הילוכים. אנו ניגש לממסר ההתנעה ונוודא שבזמן הפעלת מתג ההתנעה, מגיע מתח המצבר ממתג ההתנעה למגע ולסליל הממסר, כפי שמופיע באיור לעיל. במידה ולא מגיע מתח, יש לגשת למתג ההתנעה עצמו ולבדוק האם יוצא מתח מהמתג (ואז הנתק בקו בין המתג והממסר), או לא יוצא מתח וכן יש מתח הזנה (30) למתג(עובדה שהאורות בלוח המחוונים דולקים) ואז צריך להחליף את המתג. 
במידה ומגיע מתח המצבר למגעי הממסר והסליל, סימן שמתג ההתנעה תקין וצריך לבדוק את המינוס שמגיע לסליל הממסר ממתג בורר ההילוכים. 

בדיקת תקינות מתג בורר ההילוכים

לצורך בדיקת המתג ניתן לעשות זאת באמצעות נורת ביקורת ומד מתח במקביל או כפי שמופיע באיור לעיל כשממסר ההתנעה משמש כעומס החשמלי במעגל. כפי שרואים באיור, המתג מעביר מינוס לסליל ממסר ההתנעה ולכן, יש לחבר את מד המתח לפלוס מצבר, ואת הפרוב השחור של מד המתח לחבר ליציאת מתג בורר ההילוכים. בזמן העברת מתג הבורר ממצב למצב צריך להיות ביציאות P ו - N מתח המצבר. במידה ויש מתח, צריך לבדוק שהמינוס מגיע לסליל הממסר עצמו. עם מגיע מינוס לסליל ומגיע מתח לסליל, יש להחליף את הממסר K55, אם לא מגיע מתח הזנה ממתג ההתנעה, יש לעבור לשלב הבא של מתג ההתנעה שמופיע בסכמה של חלוקת המתח: Power distribution.

בדיקת מתג ההתנעה

לצורך בדיקת מתג ההתנעה, נזהה את המתג בשירטוט החשמלי S1 , נזהה את יציאת המתח לממסר ההתנעה (רגל 5 במתג - יציאה 50b), ואז נחבר מד מתח בין יציאה זו במתג ומינוס המצבר ונפעיל את מתג ההתנעה. במידה ולא מגיע מתח בזמן ההתנעה ולהזנת המתח במתג פין 3 יציאה 30 מגיע מתח המצבר, אזי חייבים להחליף את מתג ההתנעה. במידה ומגיע מתח ליציאה (רגל 5) במתג, אזי יש לבדוק את הרציפות בין המתג לממסר, יתכן וביצעו בקו זה ניתוק באמצעות "עלוקה".