מודול זה כולל אבחון תקלה מלא ותרשימי זרימה אשר מראים כיצד לבחון, לאבחן ולתקן תקלות ובעיות.
תרשים מערכת ומיקומי רכיבים גם כן כלולים כמו כן, תרשימי מעגלים ומידע אשר קשור לטיפולים כגון סוגי גזים, סוגי שמנים וכמויות.

התמונה באדיבות AUTODATA