אבחון תקלות במעגל מד כמות אוויר


לפנייך מעגל מד כמות אוויר

1. מהו המתח שמציין מד המתח באיור כאשר המנוע מסתובב?


2. מהו המתח שמציין מד המתח באיור כאשר המנוע מסתובב?

3. מהו המתח שמציין מד המתח באיור כאשר המנוע מסתובב?

4. מהו המתח שמציין מד המתח באיור כאשר המנוע מסתובב?