אבחון תקלות במעגל חיישן גל זיזים


לפנייך מעגל חשמלי,

1. מהו המתח שמציין מד המתח באיור כאשר המנוע מסתובב?

2. מהו המתח שמציין מד המתח באיור כאשר המנוע מסתובב?

3. מהו המתח שמציין מד המתח באיור כאשר המנוע מסתובב?

4. מהו המתח שמציין מד המתח באיור כאשר המנוע מסתובב?

5. מהו המתח שמציין מד המתח באיור כאשר המנוע מסתובב?