אבחון תקלות במעגל חיישן טמפרטורת מנוע


לפנייך מעגל חשמלי,

1. מהו המתח שמציין מד המתח כאשר המנוע חם?

2. מהו המתח שמציין מד המתח כאשר המנוע קר?

3. מהו המתח שמציין מד המתח כאשר המנוע קר?

4. מהו המתח שמציין מד המתח כאשר המנוע קר?

5. מהו המתח שמציין מד המתח כאשר המנוע קר?

6. מהו המתח שמציין מד המתח כאשר המנוע חם?