מערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים (TPMS)


מערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים TPMS) Tire Pressure Monitoring System) הינה מערכת אלקטרונית שנועדה לפקח על לחץ אוויר בתוך צמיגי הרכב. מערכת זו נועדה להתריאה לנהג על ירידת לחץ האוויר בזמן הנסיעה וזאת באמצעות התראה קולית והתראה ויזואלית. בתעשיית הרכב ניתן למצוא את המערכת ברמת יצרן הרכב (OEM), או כמוצר להתקנה במוסך (AFTERMARKET).


 

ללחץ האוויר בצמיג השפעה רבה על בטיחות כלי הרכב ועל תצרוכת הדלק שלו, כל צמיג מותאם לעבוד בטמפרטורה ייעודית, החום הנוצר במהלך החיכוך עם הכביש מעלה את הלחץ בין האוויר בתוך הצמיג לבין האוויר החיצוני. עקב הפרש הלחצים משתחרר האוויר בתוך הצמיג באופן קבוע ובממוצע משתחרר לחץ של כ – 1PSI בכל חודש. לחץ אוויר שאינו תואם את הוראות היצרן (בדרך כלל נמוך יותר), משפיע על אחיזת הכביש על יציבות הרכב וההיגוי.

תקנה של האיחוד האירופאי שמטרתה הפחתת זיהום האוויר שנפלטים מכלי רכב פרטיים והקטנת תאונות הדרכים נכנסה לתוקף באירופה בינואר 2012. התקנה מחייבת את יצרני הרכב להתקין מערכת לניטור לחץ האוויר בצמיגים בכל רכב חדש.

ישנם שני סוגים עיקריים של מערכות TPMS, מערכת ישירה ומערכת עקיפה:

1. מערכת ישירה מודדת את לחץ האוויר והטמפרטורה בכל אחד מהגלגלים ומעבירה בצורה אלחוטית מידע זה ליחידת בקרה אלקטרונית. בפועל, בכל גלגל ישנה אנטנה שמעבירה את הנתונים ליחידת הבקרה. במידה ובתוך יחידת הבקרה מעובדים הנתונים כראוי , תזהה היחידה הפרשי לחץ אוויר וטמפרטורה החורגים מהגבול המקסימאלי שאישר היצרן, במקרה של חריגה ישלח אות למסך התצוגה של הלקוח.

2. מערכת עקיפה משתמשת בחיישני המהירות של מערכת ה ABS ברכב. חיישני המהירות מודדים את הפרשי המהירות בין כל שני גלגלים. כאשר חסר אוויר בצמיג, הרדיוס שלו קטן ולכן יהיה הפרש במהירות הגלגל בינו לבין גלגל שמנופח לפי הוראות היצרן.נתונים אלו מועברים דרך יחידת הבקרה של מערכת ה ABS ליחידת בקרה וממנה עובר האות ללוח השעונים.

שיטה נוספת שנמצאת בשימוש בעיקר במשאיות הינה מערכת משולבת הכוללת גם משאבה הדוחסת לחץ אוויר לגלגל שהחיישן שלו שידר שלחץ האוויר בתוכו נמוך בכ 25 אחוז מהגלגלים האחרים במשאית.

מערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים (TPMS)