בדיקת חיישן גל ארכובה השראתי


חיישן גל ארכובה (CKP) משמש לצורך הספקת אות מהירות מנוע ליחידת בקרת מנוע, סוג זה של חיישן מייצר את האות ההשראתי שלו ולכן אינו צריך מקור מתח כדי לייצר את האות. הוא ניתן לזיהוי על-ידי שני החיבורים החשמליים במחבר שלו, אך ישנם חיישנים שבמחבר יש 3 פינים במחבר החיבור השלישי מתחבר לתיל מגן משותף ציר (coaxial) לצורך סיכוך האות החשמלי שמייצר החיישן. מבחינה מעשית זיהוי סוג החיישן נעשה ע"י המידע המופיע בהוראות היצרן המופיעות בספרות הטכנית או על גבי תקליטורים או באתר הטכני של היצרן באינטרנט.

כאשר ישנה תקלה במעגל החיישן: נתק, קצר למינוס או לפלוס או תקלות רגעיות או ביצועים נמוכים של החיישן וכד' יופיעו אחד מקודי התקלות:
 P0016 – P0019 , P0335 – P0339,   P0386 – P0388 הסימפטומים לתקלה יכולים לגרום:
 • קושי בהתנעה או מניעת התנעה (תלוי בדגם הרכב ובסוג מערכת ההזרקה).
 • זיופי מנוע / החטאת בעירה (misfiring).
 • עובדן כוח מנוע.
 • נורת קוד תקלה תידלק.

המבנה הפנימי של חיישן מהירות השראתי

המעגל החשמלי של חיישן גל ארכובה

טרם תחילת העבודה יש לזכור!

 • קוד תקלה של חיישן כלשהו לא חייב להופיע במחשב הרכב למרות שיש זיוף במנוע. התקלה יכולה להיגרם כתוצאה מבעיה מכאנית שיכולה להשפיע על תוצאה שגויה של החיישן, לדוגמה: שבבים מתכתיים בין שיני גלגל גל הארכובה, חריץ או פגיעה מכאנית באחד השיניים בגלגל גל הארכובה.
 • קוד תקלה של חיישן אינו מחייב את החלפת החיישן, ביצוע בדיקות תקינות חיווט אל החיישן מיחידת הבקרה היא חובה.
 • יחידות בקרה באופן כללי הן אמינות ביותר, לכן יש לבצע בדיקות קפדניות בטרם מחליפים יחידת בקרה.

שלב א' באבחון התקלה בחיישן – בדיקת התנגדות סליל החיישן

 • בדוק באמצעות סורק התקלות את הקוד הספציפי, וודא במידע העכשווי (זרם נתונים) בסורק מהם הנתונים החריגים במידה וקיימים במנוע.
 • סגור את מתג ההצתה, נתק את המחבר של החיישן וחבר מד התנגדות בין שני הפינים של הסליל המגנטי בחיישן, זהה את הפינים לפי נתוני היצרן. השווה את הנתונים המתקבלים בבדיקה לנתוני היצרן, במידה וישנם סטיות בנתונים יש להחליף את החיישן.

בדיקת התנגדות סליל החיישן

שלב ב' באבחון התקלה בחיישן – בדיקת קצר לגוף של סליל החיישן

 • חבר את אחד הפרובים של מד ההתנגדות לאחד הפינים של סליל החיישן.
 • חבר את הפרוב השני של מד ההתנגדות לפין השלישי בחיישן או לגוף החיישן עצמו.
 • וודא שהתנגדות המתקבלת במד ההתנגדות היא אין סוף (נתק). במידה ומד ההתנגדות מראה התנגדות כלשהי הקטנה מעשר קילואוהם, יש להחליף את החיישן.

בדיקת קצר לגוף של סליל החיישן

בדיקת אות מתח המוצא (סיגנל) מהחיישן באמצעות סקופ

שלב ג' באבחון התקלה בחיישן – בדיקת רציפות החוטים לחיישן מיחידת הבקרה

במידה ואין אות (מתח משתנה) מהחיישן, כלומר, יש חשד לקצר למינוס או לפלוס, או נתק בחיווט מהחיישן ליחידת הבקרה, יש צורך לבדוק רציפות בין חוטי החיישן ליחידת הבקרה.  לצורך בדיקת רציפות החיווט בין יחידת הבקרה לחיישן, יש להשתמש במד התנגדות (אוהמטר) ואסור להשתמש בזמזם של המכשיר. ניתן לבדוק את המעגל בכללותו או כל חוט בנפרד, במקרה זה יש לנתק את המחבר מיחידת הבקרה ומהחיישן עצמו.
 • סגור את מתג ההצתה ונתק את המחבר מיחידת הבקרה ומהחיישן.
 • חבר אוהמטר לשני מגעי  יחידת הבקרה, לסירוגין ולגוף הרכב ובצידו השני של המעגל (במחבר החיישן) חבר לסירוגין לגוף הרכב ומדוד את התנגדות המעגל שיצרת. תוצאת הבדיקה חייבת להיות זהה בשני החוטים והיא אפס אוהם (או ההתנגדות שקיימת כשמקצרים את שני הפרובים יחד), יש לבדוק כל חוט בנפרד כפי שמופיע באיור הבא. 
 • זכור! לאחר סיום בדיקת רציפות המוליכים בין החיישן ליחידת הבקרה, יש לבדוק שאין קצר בין המוליכים שבמחבר, כלומר, קיים בידוד מלא בין כל המוליכים המתחברים לחיישן.

בדיקת רציפות מוליכי החיישן בין החיישן ליחידת הבקרה.

שלב ד' באבחון התקלה בחיישן – בדיקת בידוד החוטים מהגוף וממתח כלשהו

לצורך בדיקת בידוד החיווט לחיישן מגוף הרכב, ממתח המצבר או ממתח אחר (למשל 5 וולט). יש להשתמש במד מתח (וולטמטר) ולעיתים גם במנורת ביקורת בנוסף מסוג נורת לד. ישנם יצרני רכב שמנחים להשתמש באוהמטר לבדיקת קצר לגוף. הבעיה בשיטת בדיקה זו  היא, שבמידה והמוליך אותו אנו רוצים לבדוק מקוצר למתח כלשהו, הבדיקה באמצעות אוהמטר תציין אין סוף, כלומר, נתק, אנו נחשוב שהבדיקה תקינה למרות התקלה בפועל.

 • וודא שמתג ההצתה סגור.
 • נתק את המחברים מיחידת הבקרה ומהחיישן עצמו.
 • חבר וולטמטר לגוף הרכב ולכל אחד מהחוטים של החיישן ובדוק שאין קצר למתח כלשהו ומד המתח מציין 0 וולט, במידה ומד המתח מציין מתח קבוע (למשל 5 וולט), סימן שהמוליך לחיישן מקוצר למתח חיובי כלשהו. במידה ויש מתח לא מוגדר ולא יציב (הדבר תלוי בסוג מכשיר המדידה) , ניתן לחבר נורת ביקורת לגוף הרכב ולחוט הנבדק, במידה ויש קצר למתח חיובי כלשהו הנורה תידלק.
 • יש לזכור לבצע בדיקה זו בכל אחד ממוליכי החיישן.

בדיקת בידוד מעגל חיישן גל זיזים – בדיקת קצר לפלוס

 • חבר וולטמטר לקוטב החיובי של המצבר (במידה ואין גישה קלה למצבר, חבר את הוולטמטר לנקודת מתח 12 וולט), את  צידו השני של הוולטמטר חבר לכל אחד מהחוטים של החיישן ובדוק שאין קצר לגוף הרכב ושמד המתח מציין 0 וולט, במידה ומד המתח מציין מתח קבוע 12 וולט למשל, סימן שהמוליך לחיישן מקוצר לגוף הרכב. במידה ויש מתח לא מוגדר ולא יציב (הדבר תלוי בסוג מכשיר המדידה) , ניתן לחבר נורת ביקורת לפלוס מצבר הרכב ולחוט הנבדק, במידה ויש קצר למינוס הרכב הנורה תידלק.
 • יש לזכור לבצע בדיקה זו בכל אחד ממוליכי החיישן.

בדיקת בידוד מעגל חיישן גל זיזים – בדיקת קצר למינוס

שלב ה' באבחון התקלה בחיישן – בדיקת בידוד החוטים אחד מהשני

לצורך בדיקת בידוד (שאין קצר בין המוליכים עצמם של החיישן). יש להשתמש במד התנגדות (אוהממטר). 

 • וודא שמתג ההצתה סגור.
 • נתק את המחברים מיחידת הבקרה ומהחיישן עצמו.
 • חבר את אחד הפרובים של מד ההתנגדות לאחד הפינים של סליל החיישן.
 • חבר את הפרוב השני של מד ההתנגדות לפין השלישי בחיישן או לגוף החיישן עצמו.
 • וודא שהתנגדות המתקבלת במד ההתנגדות היא אין סוף (נתק). במידה ומד ההתנגדות מראה התנגדות כלשהי הקטנה מעשר קילואוהם, יש להחליף את החיישן.