בקרת מרכב פעילה - Active Body Control


Active Body Control או ABC היא מערכת בטיחות חדשה שפותחה ע"י מרצדס ומטרתה לשלוט בצורה מלאה על תנועת מרכב הרכב וע"י כך למנוע את התהפכות הרכב במצבי נהיגה מסוכנים: בפניות חדות האצות ובלימות פתאומיות.
במערכת ה – ABC מחשב מזהה את תנועת מרכב הרכב ממספר חיישנים הממוקמים ברחבי הרכב, ושולט על המתלים האקטיביים ברכב וזאת באמצעות מנגנון סרוו. הלחץ ההידראולי למנגנון הסרוו מסופק על ידי משאבת לחץ גבוה. סך הכול 13 חיישנים מפקחים בצורה רציפה על תנועת מרכב הרכב ומספקים כל 10 אלפיות השנייה מידע חדש למחשב ה – ABC. בכל אחד מגלגלי הרכב ישנו חיישן המודד את רמת הנסיעה של הרכב בנוסף, ישנו חיישן תאוצה המודד בשלושה צירים את התאוצה הקדמית הרוחבית והאנכית. חיישן לחץ מנטר את הלחץ ההידראולי בכל אחד מארבעת הבוכנות ההידראוליות במנגנוני הסרוו הממוקמים ליד כל גלגל ברכב.
באמצעות החיישנים השונים במערכת ניתן לנטר את תמרוני הנהיגה השונים ולהשהות ולרסן באמצעות שליטה הידראולית את תנועת המרכב יחסית לגלגלי הרכב וזאת במקביל לבולמי הזעזועים ברכב. הכוח פועל על ההשהיה וריסון הרכב בטווח של עד 5 הרץ.
המערכת משלבת גם התאמה של גובה המתלים להורדת המרכב עד 11 מ"מ במהירות של 60 עד 160 קמ"ש לצורך הגדלת יציבות הרכב והורדת תצרוכת הדלק עקב אווירודינמיקה טובה יותר של הרכב. כמו כן, הרכב מעלה ומוריד את גובה המרכב עקב עלייה והורדת  נוסעים או מטען. 

סרטו הדגמה של המערכת