מערכת סטארט סטופ (START STOP)


העקרונות הבסיסיים של מערכת סטארט סטופ (START STOP)

מערכת הסטארט סטופ נועדה לכבות ולהתניע את מנוע הרכב כשהמנוע פועל בסרק והרכב עומד בפקקים, ברמזור, בחנייה וכד'. תכונה זו של המערכת גרמה להקטנת זיהום האוויר שנפלט מהאגזוז בכשמונה אחוזים וחיסכון בדלק עד כ - 15 אחוזים בנסיעה עירונית. רוב הרכבים שאינם היברידיים משתמשים בשני סוגי טכנולוגיות של מצברים : מצבר AMG ומצבר EFB, כמו כן, מערכת החשמל ברכב מצויידת במערכת ניהול אנרגיה למצבר. מערכת זו מזהה את מצב המצבר כל הזמן וגורמת לטעינה מוגברת בזמן האצה ובזמן האטה ובלימה, כמו כן, היא דואגת שבמצבר הרכב ישאר קיבול רזרבי תמיד לצורך קליטת זרם הטעינה בזמן האטה והבלימה. תכונות המערכת דורשת מהמצבר אפשרות לספק זרם התנעה גבוה (במערכת שקיים בה מתנע), כמו כן, המצבר חייס לספק זרם לכל הצרכנים המופעלים כשהמנוע כבה, כגון מיזוג האוויר ברכב, מערכת התאורה ושאר מערכות החשמל ברכב. כמו כן, המצבר חייב להיות מסוגל להיטען בזרם גבוה מבלי להינזק.

כאשר מערכת ניהול האנרגיה מזהה שהמצבר טעון מספיק לצורך הספקת זרם הצרכנים וזרם הדרוש להתנעה, עוברת פקודה הגורמת לדימום המנוע, אם מתח הסוללה יורד או הנהג שיחרר את המצמד ברכב עם תיבת הילוכים ידנית או הנהג לחץ על דוושת הגז ברכב עם תיבת הילוכים אוטומטית, אזי מיד יתניע מנוע הרכב.
 

סרטון דוגמא