מערכת בקרת שיוט cruise control


מערכת בקרת השיוט (Cruise Control System) שולטת אוטומטית במהירות הרכב. זה מאפשר לרכב לנסוע במהירות קבועה ללא צורך שהנהג ילחץ על דוושת הגז. מערכת בקרת השיוט נשלטת על ידי מודול (מחשב) בקרת המנוע (ECM). כאשר הנהג הפעיל את המערכת וקבע את הגדרת המהירות הרצויה, מודול (מחשב) בקרת המנוע (ECM) משווה את מהירות הרכב בפועל שאותרה על ידי אות מהירות הרכב (אות המתקבל מחיישני ABS), עם קביעה מוגדרת מראש המהירות בזיכרון מודול (מחשב) בקרת המנוע (ECM) ואז, מסופק אות דיגיטלי בהתאם להבדל בין שתי המהירויות. אות זה מועבר למצערת הבקרה האלקטרונית. מצערת הבקרה האלקטרונית מפעילה את שסתום המצערת לפי הצורך לשמירה על מהירות הרכב שנקבע מראש. 

סרטון הדגמת מערכת Cruise Control