סיוע במניעת התנגשות - CITY SAFETY


CITY SAFETY היא מערכת בטיחות חדשה שפותחה ע"י וולוו ומטרתה לסייע לנהג, להפחית או למנוע התנגשויות בכלי רכב שבולמים בפתאומיות והולכי רגל במהירות נמוכה.  מטרת המערכת לבלום בצורה אוטומטית במהירות נמוכה ללא התערבות הנהג את הרכב, ע"י כך למנוע תאונה או להפחית את הנזקים.
התאונות הנפוצות ביותר בעת נסיעה עירונית איטית ובעומסי תנועה הן תאונות המתרחשות במהירות נמוכה שמתחת ל – 30 קמ"ש. נתונים סטטיסטיים הוכיחו ש – 75 אחוז מכל התאונות המדווחות לחברות הביטוח, מתרחשות במהירות זו. למרות הנזק המועט יחסית במהירויות אלו, עדיין זקוקים להשקיע זמן וכסף כדי לתקן  נזקים אלו.
CITY SAFETY פעילה במהירויות של עד 30 קמ"ש, במידה והמהירות היחסית בין שני כלי הרכב היא עד 15 קמ"ש ניתן  למנוע את ההתנגשות. במידה והמהירות היחסית בין שני כלי הרכב היא בין 15 ל – 30 קמ"ש המערכת אינה יכולה לבלום לחלוטין את הרכב ובכך למנוע את ההתנגשות, אך היא מאיטה את הרכב ומפחיתה את עוצמת ההתנגשות ע"י התערבות בבלימה והפחתת מהירות הנסיעה של הרכב.

CITY SAFETY פעילה במהירויות של עד 30 קמ"ש

עקרון פעולת המערכת

המערכת מנטרת את תנועת הרכבים הנוסעים מלפנים, באמצעות יחידת בקרה CVM (יחידת מהירות סגירה)  וחיישן לייזר הממוקמים בחלקה הפנימי העליון של השמשה הקדמית לפני המראה. חיישן הלייזר מכסה איזור פעיל של כ – 6 מטרים לפני הרכב. חיישן הלייזר מקרין אלומת אור אינפרא – אדום בעלת אורך גל של 905 ננומטר ובתדר של 50 הרץ.
יחידת ה – CVM מכילה 3 דיודות רגישות לאור המזהות את עלומות האור המשתקפות. כמו כן, היות ומהירות קרן הלייזר ידועה, יחידת ה – CVM מחשבת את מהירות הפגיעה ברכב שמלפנים למהירות ההחזרה ליחידה. בהתאם להפרש המהירויות היחידה יכולה לחשב את הפרש המהירויות ואת השינוי במהירות שבין כלי הרכב, יש לזכור שיחידה זו מתקשרת בתקשורת CAN BUS , בין יחידות הבקרה השונות ברכב ומהם היא מקבלת את נתון מהירות הרכב עצמו, שלמעשה מגיע מהחיישנים של מערכת ABS.
מהנתונים הנ"ל יחידת ה – CVM מחשבת במשך 50 פעמים בשנייה את התאוטה הדרושה כדי לקבוע מה המהירות הבלימה הנדרשת בכדי למנוע תאונה.
מערכת ה – CITY SAFETY מפעילה אוטומטית את מערכת ה – ABS שבולמת את הרכב, כמו כן מערכת ניהול המנוע באמצעות יחידת בקרת המנוע (ECM) מפחיתה את מומנט המנוע וביחד מפחיתים את עוצמת ההתנגשות הקרבה.

סרטון הדגמה של המערכת