מערכת הזרקת בנזין ישירה MED-Motronic מתוצרת BOSCH


מערכת הזרקת בנזין ישירה של חברת BOSCH מסוג MED (Motronic Electronic throttle Direct injection) 
נכנסה לשימוש לראשונה ברכבי פולקסווגן בדגמי Lupo FSI  ובדגם Golf  FSI.
במנועים המצוידים במערכת הזרקה ישירה, התערובת של הדלק/אוויר נוצרת ישירות בתוך חלל השריפה בצלינדר. במהלך היניקה רק אוויר נינק לצילנדר דרך שסתום היניקה. הדלק מוזרק בלחץ גבוה לתוך חלל השריפה באמצעות מזרקים מיוחדים הפועלים באמצעות מתח של כ – 65 וולט במשיכה ו – 15 וולט באחזקה. לבוכנה בתוך הצילינדר יש מבנה מיוחד העוזר בערבול הדלק לצורך קבלת תערובת דלק/אוויר אידיאלית לבעירה קלה המקטינה את זיהום האוויר ומקטינה את תצרוכת הדלק.
מעגל הלחץ הגבוה של מערכת הזרקת הבנזין הישירה נוצרת ע"י משאבת לחץ גבוה מכאנית הדוחסת את לחץ הדלק לתוך מסילת לחץ גבוה (בדומה למערכת הזרקת דיזל – מסילה משותפת), בצינור החלוקה (המסילה המשותפת) יש לחץ שנע בין 40 בר בסרק ל – 100 בר בעומס מלא, בצינור החלוקה ממוקם חיישן לחץ המודד את הלחץ בצינור ובהתאם לאות חשמלי שהוא מעביר ליחידת הבקרה, נפתח שסתום הממוקם בצינור ומשחרר את הלחץ בהתאם לתנאי העבודה של המנוע. לחץ הדלק הראשוני משתנה בין 1.5 בר ל -  6 בר. לחץ הדלק מסופק ע"י משאבת דלק חשמלית המבוקרת ע"י יחידת הבקרה של המשאבה, היא מספקת מתח משתנה למשאבה הגורם לשינויים בזרם המשאבה וע"י כך לספיקת דלק משתנה בהתאם לעומס של המנוע.
מערכת ההזרקה פועלת בשני מצבי פעולה עיקריים:
הזרקה שכבתית: פועלת בסרק ובעומס חלקי כאשר המנוע פועל בתערובת ענייה במיוחד בלמדא של 1.6 עד 3. בשלב זה הזרקת הבנזין נעשית בסוף מהלך הדחיסה של האוויר.
הזרקה הומוגנית: פועלת בעומס מלא בלמדא 1. בשלב זה הזרקת הבנזין נעשית במהלך היניקה בדומה למערכת הזרקה קונבנציונאלית הפועלת ביחס סטיוכומטרי.

אופן פעולת המערכת