AdBlue וטכנולוגיית SCR


טכנולוגיית (SCR (Selective Catalytic Reduction עושה שימוש בתוסף המכונה AdBlue (הנדרש למשאיות חדשות העומדות בתקן יורו 4 ויורו 5 לצורך הקטנת פליטת מזהמים לאטמוספרה), המוזרק אל תוך גזי הפליטה, לפני שאלו עוברים דרך ממיר קטליטי. בתוך הממיר הקטליטי, תחמוצת החנקן הופכת לגז חנקן בלתי מזיק ולאדי מים - חומרים שנמצאים כבר בטבע הסובב אותנו. החומר הפעיל ב- AdBlue  - המכונה גם אוריאה - נוצר מגז טבעי. אוריאה היא אבקה גבישית לבנה, שגם היא מצויה באופן טבעי בסביבה. היא חומר יציב ולא רעיל, ללא מגבלות באשר לאחסון או להובלה.

המשך הסבר על המערכת בעתיד...

סרטון הדגמה של המערכת ברכבי מרצדס

סרטון הדגמה של טכנולוגיית המערכת

התמונה באדיבות "BOSCH"