מערכת נעילת גלגלים ABS


מערכת בלימה למניעת נעילת גלגלים (Antilock Brake System (ABS, מיועדת למנוע את נעילת הגלגלים במהלך בלימה. נעילת אחד הגלגלים או יותר בעקבות בלימה חזקה מדי ביחס לתנאי הכביש (אספלט, דרך רטובה או חלקה), עלולה למנוע מהנהג את האפשרות לעשות שימוש בהגה כדי לחמוק ממכשול אפשרי או לשמור על כיוון נסיעתו.
מרכיבי מערכת ה – ABS הם:
  • יחידת בקרה אלקטרונית.
  • ארבעה חיישני סיבוב הגלגל.
  • מודולטור הידראולי המכיל שסתום סולונואידי לכל גלגל, מצבר לחץ ומשאבת החזרה.
במהלך הנהיגה, חיישני  סיבוב הגלגל מודדים את מהירות סיבוב הגלגלים, זאת בעזרת טבעת משוננת המורכבת על כל אחד מהגלגלים וכתוצאה מסיבוב הגלגל מייצר כל חיישן אות חשמלי התואם את מהירות סיבוב הגלגל, אות זה מסופק ליחידת הבקרה האלקטרונית. ברגע של נעילת אחד הגלגלים, האות החשמלי של הגלגל הנעול נחלש או נפסק לחלוטין, בעקבות זאת, יחידת הבקרה האלקטרונית מפעילה את שסתומי הסולונואיד לסרוגין במודולטור ההידראולי של הגלגלים המתאימים, עקב כך נופל לחץ הבלימה מהגלגל הנעול והוא משתחרר וחוזר חלילה.                                                     
עקב פעולת השחרור והנעילה של השסתום הסולונואידי במודולטור ההידראולי השייך לגלגל הנעול, נוצרת כאן פעולה כמו "פמפום" דוושת הבלם, כפי שכל נהג למד לבצע בעידן הטרום מערכות ABS בכדי למנוע נעילת הגלגלים .
בכדי לשמור על לחץ הידראולי תקין יחידת הבקרה האלקטרונית מפעילה את המנוע החשמלי בתוך המודול טור ע"י כך מעלה או מפחיתה את לחץ נוזל הבלמים ובאופן זה היא מונעת את נעילת הגלגלים ומקטינה את הסיכוי של הרכב, להיות מעורב בתאונה, עקב נעילת גלגלים.

מערכת ה-  ABS  מפקחת באופן אוטומטי על לחץ נוזל הבלמים, היא מונעת את נעילת הגלגלים, ברוב תנאי הדרך, היא מקצרת את מרחק העצירה ומקלה על השליטה בפעולות ההיגוי.

סרטון הדגמת מערכת ABS

התמונה באדיבות "BOSCH"