בדיקת חיישן גל ארכובה השראתי

חיישן גל ארכובה (CKP) משמש לצורך הספקת אות מהירות מנוע ליחידת בקרת מנוע, סוג זה של חיישן מייצר את האות ההשראתי שלו ולכן אינו צריך מקור מתח כדי לייצר את האות. הוא ניתן לזיהוי על-ידי שני החיבורים החשמליים במחבר שלו, אך ישנם חיישנים שבמחבר יש 3 פינים במחבר החיבור השלישי מתחבר לתיל מגן משותף ציר (coaxial) לצורך סיכוך האות החשמלי שמייצר החיישן. מבחינה מעשית זיהוי סוג החיישן נעשה ע"י המידע המופיע בהוראות היצרן המופיעות בספרות הטכנית או על גבי תקליטורים או באתר הטכני של היצרן באינטרנט. כאשר ישנ ...

בדיקת חיישן גל זיזים - הול

חיישן גל זיזים (CMP) משמש לצורך ייחוס מיקום גל הארכובה וגל הזיזים ולצורך תזמון סדר הזרקת הדלק ותזמון ההצתה על-ידי מחשב בקרת המנוע. סוג זה של חיישן מייצר אות (גל) מתח ריבועי, כתוצאה מתכונות המעגל המשולב "הול" (IC HALL). החיישן ניתן לזיהוי על-ידי שלושת החיבורים החשמליים במחבר שלו (מתח הזנה – לרוב 5 וולט , גוף הרכב ואות המוצא המרובע). מבחינה מעשית זיהוי סוג החיישן נעשה ע"י המידע המופיע בהוראות היצרן המופיעות בספרות הטכנית או על גבי תקליטורים או באתר הטכני של היצרן באינטרנט. כאשר ישנה תקלה במעגל ...

בדיקת חיישן חמצן מחומם

חיישן חמצן מחומם (HO2S) ממוקם בתוך צינור הפליטה וחש את זרמי גזי הפליטה מכל הצילינדרים. גוף החיישן עצמו עשוי מחומר קראמי מיוחד העביר לגז, עם אלקטרודות פלטינה. הגוף הקראמי הופך למוליך חשמלי עם עליית הטמפרטורה, לכן בחיישן המחומם מידת חומו של הגוף חימום הקראמי נמצאת תמיד מעל 350 מעלות צלסיוס. כאמור, צידו החיצוני של החיישן בא במגע עם החמצן הקיים בצינור הפליטה ואילו צידו הפנימי של החיישן בא במגע אם האוויר החיצוני, היות ותכולת החמצן משתנה משני צידי האלקטרודות בחיישן במהלך עבודת המנוע לכן המתח שמייצר ...

בדיקת חיישן טמפרטורת נוזל קירור במנוע

חיישן טמפרטורת נוזל קירור המנוע (ECT) היינו טרמיסטור מסוג   (Negative Temperature Coefficient) NTC כלומר, נגד משתנה שהתנגדותו יורדת כאשר טמפרטורת המנוע עולה. מתח של 5 וולט מסופק לחיישן מיחידת בקרת המנוע דרך נגד פנימי בתום היחידה, שני הנגדים מחוברים בטור ולכן המתח על החיישן יורד כאשר המנוע מתחמם והתנגדותו של החיישן יורדת. יחידת הבקרה דוגמת את סף ההשתנות של המתח ובהתאם לערכים מאשרת את תקינות מעגל החיישן או "מודיעה" על קוד תקלה (ע"י הדלקת נורת קודי תקלה) ושומרת אותה בזיכרון. בדרך כלל כאשר א ...