זהירות בהחלפת נתיך שרוף - נתיכים לא מקוריים


החלפת נתיך שרוף ברכב לכאורה נראה דבר סטנדרטי ופשוט, אך ב"שוק" חלקי החילוף בארץ ובעולם ישנם נתיכים תחליפים (זולים) שרשום על הנתיך ערך חשמלי כלשהו (לדוגמא: 10 אמפר) אבל בפועל גם זרם יתר של 20 אמפר לא שורף את הנתיך. לאחרונה קרה מיקרה באחד ממרכזי השרות של אחד מיבואני הרכב, שהוחלף נתיך של 10 אמפר בנתיך זהה כביכול (10 אמפר), אך זרם היתר במעגל שרף את החיווט של המעגל ולא את הנתיך עצמו.

החיווט לבית הנתיכים המקורי נפגע והנתיך נשאר תקין

צריך לזכור שישנם יצרני נתיכים ידועים ונכון, הנתיכים שלהם בדרך כלל קצת יותר יקרים, אבל הסיכון בשריפת מעגל חשמלי שיכול לכלול בית נתיכים אלקטרוני או, שריפת כול הרכב עצמו לא מצדיק שימוש בנתיכים זולים, מה עוד שמדובר בכסף זניח בהוצאות המוסך.

דוגמא לנתיכים לא מקוריים שנמצאו במוסך ש"שרף" את החיווט לבית הנתיך הנ"ל

כיצד נוודא שאכן הנתיך מתאים לערך שכתוב עליו?

השיטה הפשוטה ביותר היא להשתמש במעגל חשמלי הכולל: מקור מתח (מצבר), בית נתיכים תלוי, אמפרמטר בטור (מומלץ אשראתי), נגד עומס בטור להגבלת הזרם ל – 20 אמפר (0.6 אוהם 250 וואט) ונגד עומס משתנה, בערכים כאלו נוכל להזרים זרם מאפס אמפר ועד 20 אמפר ולצפות במד הזרם ובנתיך ולראות מתיי הנתיך נשרף בפועל.

מעגל לבדיקת ערך שריפת נתיך

שיטה נוספת "פרימיטיבית" ולא מדויקת היא לבנות מעגל חשמלי הכולל מצבר, בית נתיך תלוי, אמפרמטר בטור למעגל ונורות המחוברות במקביל. בנורה ראשית עם הספק של 60 ווט והמחוברת למעגל, יזרום דרכה זרם של:       
I = P / U = 60 / 12 = 5A . כל נורה ראשית נוספת שנחבר, נוסיף עוד A5 למעגל. במידה ונרצה להגדיל את הזרם בערכים קטנים יותר, נוסיף מנורת איתות של W18 ואז הזרם דרך הנורה יהיה:
I = P / U = 18 / 12 = 1.5A .
במעגל הנ"ל יזרום דרך הנתיך זרם של 10 אמפר, במידה ונרצה להזרים זרם גדול, נצטרך להוסיף נורות נוספות במקביל. 

מעגל לבדיקת ערך שריפת נתיך עם נורות