בדיקת מערכת התנעה


מערכת התנעה פשוטה לאבחון כאשר המתנע אינו פועל כלל, אבל, כאשר המתנע פועל ולא במלוא ההספק, לא תמיד נרגיש זאת באמצעות רעש הסיבוב של המנוע. הדבר משמעותי במנועי דיזל ובעיקר במנועים עם משאבת הזרקה רוטורית. במנועים אלו, אנו זקוקים לצורך ההתנעה לפחות ל - 120 סל"ד, במידה ולא נגיע למהירות זו, המנוע הסתובב אומנם במהירות שנשמעת ונראית תקינה, אך המנוע פשוט לא יתניע ואז נתחיל בהחלפת חלקים במערכת ההזרקה, כאשר התקלה למעשה במערכת ההתנעה.
 
בדיקת מערכת ההתנעה מתחילה לאחר שווידאנו שהמצבר וחיבוריו תקינים. אם אנו חושדים שהמתנע אינו מסתובב במלאו הספקו, עלינו לבדוק: באמצעות מד זרם את זרם ההתנעה של המתנע ולהשוות את נתון צריכת הזרם לרכבים זהים שבדקנו בעבר (צריכת זרם אופיינית לרכב בנזין הינה בין 100 ל – 200 אמפר ובמנועי דיזל צריכת הזרם האופיינית היא בין 200 ל – 500 אמפר).
אם בדיקת המצבר תקינה והספק המתנע נמוך (סיבובי המנוע נמוכים), יש להשתמש במד מתח כדי לקבוע האם אין מפלי מתח מוגזמים במעגל המתנע.
 
שים לב !
 
בבדיקות מפלי מתח במערכת ההתנעה, מומלץ  לסובב את המנוע מבלי להתניעו (מומלץ לנתק את מערכת הדלק). במנועי בנזין אסור לסובב את המנוע כשמערכת הדלק פועלת ומערכת ההצתה אינה פועלת (עלול להיגרם נזק לממיר הקטליטי מעודף דלק שיציפו).

סרטון הסבר על בדיקת מערכת התנעה

בדיקה ראשונה: בדיקת מתח המצבר בעומס
 
בדיקה זאת משמשת לקביעת מתח העבודה של המצבר בעומס של המתנע. חבר מד מתח לקוטבי המצבר, כאשר מתג ההצתה סגור, קריאה תקינה בסביבות 12 וולט לרכב פרטי ומסחרי. הפעל את המתנע ובדוק את נפילת המתח. הקריאה עבור מערכת 12 וולט תלויה בגודל המנוע, בקיבול המצבר (אמפר שעות) ובסוג המתנע. קריאה אופיינית למנוע בנזין היא כעשרה וולט, וקריאה אופיינית למנוע דיזל היא עד תשעה וולט. מתח נמוך מציין שעוצמת הזרם מוגזמת במעגל המתנע, כתוצאה ממנוע תפוס או מתנע תקול.
 
בדיקה שנייה: בדיקת הספקת מתח לסולונואיד המתנע
 
אם הסולונואיד רוטט בעת הפעלת המתנע, יתכן שמתח הפעלת הסליל המושך בתוך הסולונואיד נמוך מדי (מצבר חלש, חיבורים רופפים וכד'), או שהסליל המחזיק בתוך הסולונואיד פגום (צריך להוריד את המתנע).
כדי לבדוק אם אין התנגדות מוגזמת בקו הספקת המתח (50 לפי תקן דין) למתנע, יש לחבר מד מתח בין חיבור (50) במתנע לגוף הרכב קריאה תקינה תהייה נמוכה במקצת ממתח המצבר.
 
בדיקה שלישית: בדיקת הספקת מתח למנוע החשמלי במתנע דרך הסולונואיד.
 
מטרת בדיקה זו לוודא שאין מפל מתח בזמן התנעה בין המצבר לבין המנוע החשמלי במתנע. מחברים את מד המתח ליציאה מהסולונואיד למנוע המתנע ולגוף הרכב, בבדיקה זו אסור שההבדל בין הקריאה שהתקבלה לבין זו שעל המצבר תעלה על 0.5 וולט. אם ההבדל גדול ממפל מתח זה, הדבר מציין על התנגדות מוגזמת או בקו הפלוס העבה של המתנע או במגעי הסולונואיד. את המפל מתח בקו הפלוס העבה ניתן לבדוק באופן נוסף, ע"י חיבור מד המתח בין הקוטב החיובי של המצבר לבין היציאה מהסולונואיד למנוע המתנע, כאמור, אסור שהקריאה תעלה על 0.5 וולט.
 
בדיקה רביעית: בדיקת מפל מתח בקו הפלוס העבה מהמצבר למתנע
 
מטרת בדיקה זו לזהות התנגדות חריגה (מפל מתח) על קו הספקת הזרם למתנע (30 לפי תקן דין). מחברים מד מתח לקוטב החיובי של המצבר ולכניסת הסולונואיד במתנע. מפל המתח המותר בזמן ההתנעה יהיה בסביבות אפס וולט.
 
בדיקה חמישית : בדיקת מפל מתח בין מגעי הסולונואיד
 
מטרת בדיקה זו לזהות התנגדות חריגה בין מגעי הסולונואיד. מחברים מד מתח במקביל בין שני בורגי היציאה העבים בסולונואיד המתנע, לפני ההתנעה קריאת מד המתח תציין את מתח המצבר, בזמן ההתנעה קריאת מד המתח תרד לסביבות אפס וולט.
 
בדיקה שישית: בדיקת מפלי מתח בגוף הרכב
 
מטרת הבדיקות לזהות התנגדויות חריגות (מפלי מתח) בכבלי המינוס מהמצבר למתנע ובחיבורי הגוף השונים של המתנע. לצורך בדיקת מפלי המתח בקו המינוס בין המצבר למנוע החשמלי במתנע, יש לחבר את מד המתח למינוס המצבר ולנקודות השונות בין החלק האחורי של המתנע (מיקום הפחמים השליליים במנוע המתנה), לבין גוף המתנע, בלוק המנוע והשלדה. אסור שסך כל מפלי המתח במעגל המינוס יעלה בזמן ההתנעה על 0.5 וולט.