ממסר תפיסה עצמית במעגל חשמלי ברכב


בעבר הכרנו את מעגל התפיסה העצמית באמצעות ממסר במעגל "עצור" באוטובוס. לעיתים יש צורך להוסיף ממסר תפיסה עצמית בעיקר כתוספת למערכת מיגון המנתקת באמצעות עלוקה זרם הזנה למחשב מנוע או כל ניתוק שיכול לכבות את מנוע הרכב בזמן נסיעה.

1. ממסר תפיסה עצמית פיקוד מינוס לצרכן

במעגל המופיע באיור למטה רואים נורה המחוברת מצידה האחד לפלוס קבוע של המצבר והמינוס של הנורה מחובר לצידו האחד של הלחצן ולמגע 87 בממסר. סליל הממסר מחובר בצידו האחד (85) למתג ביטול התפיסה העצמית, שכרגע נמצא במצב מחובר, כלומר, מגיע פלוס מצבר למגע 85. צידו השני של הסליל (86) מחובר ללחצן. ברגע הלחיצה על הלחצן מגיע מינוס מצבר לנורה דרך המתג (הנורה נדלקת) וכמו כן, מגיע מינוס גם לסליל הממסר (86), ברגע זה זורם זרם בסליל הממסר ומגעי הממסר נסגרים וגם הם מעבירים מינוס לנורה. במידה וננתק את מגעי הלחצן, הממסר יישאר תפוס (תפיסה עצמית), כלומר, הזרם בסליל הממסר ימשיך לזרום מהמצבר דרך המתג שבמצב סגור אל מגע סליל הממסר (85) משם דרך סליל הממסר למגע (86)  למגע הלחצן ולמגע הממסר (87) משם דרך מגעי הממסר הסגור למגע (30) ולמינוס המצבר. הנורה תישאר דלוקה כל עוד מגע  מתג ביטול התפיסה העצמית סגור, ברגע שנפתח את מגעי המתג, יפסק הפלוס לסליל הממסר והממסר יתנתק והנורה תכבה.

ממסר תפיסה עצמית פיקוד שלילי דרך הלחצן

2. ממסר תפיסה עצמית פיקוד פלוס לצרכן

במעגל המופיע באיור למטה רואים נורה המחוברת מצידה האחד למינוס קבוע של המצבר והפלוס של הנורה מחובר לצידו האחד של הלחצן ולמגע 30 בממסר. סליל הממסר מחובר בצידו האחד (85) למתג ביטול התפיסה העצמית, שכרגע נמצא במצב מחובר, כלומר, מגיע מינוס מצבר למגע 85. בצידו השני של הסליל (86) מחובר ללחצן. ברגע הלחיצה על הלחצן מגיע פלוס מצבר לנורה דרך המתג (הנורה נדלקת) וכמו כן, מגיע פלוס גם לסליל הממסר (86), ברגע זה זורם זרם בסליל הממסר ומגעי הממסר נסגרים וגם הם מעבירים פלוס לנורה. במידה וננתק את מגעי הלחצן, הממסר יישאר תפוס (תפיסה עצמית), כלומר, הזרם בסליל הממסר ימשיך לזרום מהמצבר דרך מגע 87 למגע 30 משם דרך מגע המתג לסליל מגע 86 ומשם דרך סליל הממסר למגע הממסר (85) דרך המתג שכרגע סגור למינוס המצבר. הנורה תישאר דלוקה כל עוד מגע המתג סגור, ברגע שנפתח את מגעי המתג, יפסק המינוס לסליל הממסר והממסר יתנתק והנורה תכבה.      

ממסר תפיסה עצמית פיקוד חיובי דרך הלחצן

3. דוגמא מעשית לשימוש בממסר תפיסה עצמית

במעגל המופיע למטה רואים מעגל טיפוסי של מחשב מנוע בדגמי הזרקת בנזין/דיזל ברכבים שאינם מצוידים באימובילייזרים מקוריים. במעגל הבא ביצעו ניתוק הזנת מתח מתג הצתה למחשב ההזרקה באמצעות עלוקה המופעלת ע"י לוח מקשים.  במידה ויתנתק חיבור ההצתה מהעלוקה בזמן הנסיעה, העלוקה תידרך אחרי 60 שניות (ברוב העלוקות הקיימות בארץ), והרכב יכבה תוך כדי נסיעה. בכדי להגדיל את אמינות הניתוק, ניתן להוסיף ממסר תפיסה עצמית עם פיקוד חיובי. תפקיד הממסר להקטין כמה שנוכל את כיבוי הרכב בנסיעה עקב דריכת העלוקה, או כשל אחר בסוג זה של ניתוק.

ניתוק הזנת מתח הצתה (+15) במחשב המנוע.

במעגל המופיע למטה רואים מעגל טיפוסי של מחשב מנוע בדגמי הזרקת בנזין/דיזל ברכבים שאינם מצוידים באימובילייזרים מקוריים. במעגל הבא ביצעו ניתוק הזנת מתח מתג הצתה למחשב ההזרקה באמצעות עלוקה המופעלת ע"י לוח מקשים, במקביל לניתוק הוסיפו ממסר עם תפיסה עצמית. מעגל התפיסה העצמית מופעל ברגע שמגעי העלוקה נסגרים, במקרה זה גם אם נוציא את העלוקה, הממסר יישאר תפוס עד לסגירת מתג ההצתה ושחרור התפיסה העצמית של הממסר. תוספת ממסר תפיסה עצמית מייקרת את עלות המערכת מעט, אך היא נותנת שקט נפשי שהרכב לא יכבה בנסיעה.

ניתוק הזנת מתח הצתה (+15) במחשב המנוע עם ממסר תפיסה עצמית