הוספת ממסר הגברה למערכת התנעה


כל חשמלאי רכב נתקל במהלך השנים בתקלה של מצבר תקין אך המתנע אינו סובב. בתקלה שתתואר בהמשך מתוארת מערכת התנעה ברכב אוטומטי שהזרם להפעלת הסולונואיד עובר דרך מתג ההתנעה ודרך מתג בורר הילוכים לפיקוד הסולונואיד (בתקן דין הגרמני הכניסה לסולונואיד מסומנת בספרה 50). היות וזרם הסולונואיד כולל את הזרם של הסליל המושך והזרם של הסליל המחזיק שסכומם נע בין 40 ל – 60 אמפר בממוצע, לכן ברכבים שסובלים מבעיות התנעה עקב מערכת הצתה לקויה או בעיות במערכת הדלק, הזרם של המתנע גבוה בממוצע לרכב תקין ולכן במשך הזמן המגעים במתג ההתנעה ו/או במתג בורר ההילוכים "נשרפים" ויוצרים מפל מתח עליהם דבר שגורם למתח נמוך להגיע לכניסת הסולונואיד (50), כפי שמופיע באיור הבא.

מתח נמוך בכניסה לסולונואיד (50) למרות שהמצבר תקין

המתח הנמוך שמגיע הסולונואיד הוא כתוצאה ממפל מתח בין מגעי מתג ההתנעה (ברכב חדש בתקופת האחריות צריך להחליף מתג זה), או שישנו מפל מתח בין מגעי מתג בורר ההילוכים (ברכב חדש בתקופת האחריות צריך להחליף מתג זה), ניתן לוודא שאכן התקלה במתג בורר ההילוכים ע"י העברת ידית ההילוך ממצב P למצב N וניסיון להתניע במצב זה ולבדוק את המתח שמגיע הסולונואיד (50).
ברכב שיצא מאחריות היבואן ורוצים לחסוך ללקוח כסף וגם לבצע תיקון טוב ואמין לאורך זמן, מומלץ להוסיף ממסר "הגברה" (כפי שמכנים אותו חשמלאי הרכב). יש לנתק את קו אספקת המתח הסולונואיד (50), את הצד המחובר לכיוון מתג ההתנעה יש לחבר לסליל הממסר (85) ואת צידו השני של המוליך המתחבר לכיוון המתנע יש לחבר למגע הממסר (87). את צידו השני של הסליל (86) יש לחבר לגוף הרכב ואת צידו השני של מגע הממסר (30) יש לחבר לפלוס המצבר (+12V), באיור הבא התחברנו לבורג הפלוס העבה במתנע.

אופן פעולת המערכת

ברגע הפעלת מתג ההתנעה כשבורר ההילוכים נמצב במצב P או N יזרום זרם מהמצבר דרך מתג ההתנעה, מתג בורר ההילוכים לסליל ממסר ההגברה ולגוף הרכב. בשלב זה נסגרים מגעי הממסר (כי הזרם שצורך סליל הממסר הוא מילי אמפרים ולא עשרות אמפרים ולכן, גם אם יש התנגדות במגעי המתגים, ממסר ההגברה יצליח לפעול). הזרם דרך מגעי הממסר יזרום ללא מפלי מתח ישירות לפיקוד סולונואיד המתנע (50). 

הוספת ממסר הגברה במערכת התנעה