מציאת קצר קבוע במעגל חשמלי


כאשר נתיך נשרף כתוצאה מקצר חשמלי במעגל כלשהו, רוב בעלי המקצוע מחליפים את הנתיך בנתיך אחר בעל אותו ערך או אותו צבע. בודדים בעלי המקצוע שהולכים לספרות היצרן או לספר הנהג ומוודאים את הערך האמיתי שצריך להיות במעגל. יש לזכור שברוב כלי הרכב, בית הנתיכים הקונבנציונאלי נהפך לבית נתיכים "ממוחשב" כלומר, הוא מכיל יחידת בקרה אלקטרונית. מה המשמעות? במידה ובפועל היה נתיך בעל ערך גבוה מדי (מישהו בעבר החליף את הנתיך המקורי), ועדיין קיים קצר, יתכן ובזמן החלפת הנתיך, אנו נייצר קשת חשמלית שתגרום לנזק פנימי בתוך בית הנתיכים "הממוחשב" או, זרם היתר במגע בין בנתיך לבין מגעי הנתיך בתוך בית הנתיכים יגרום לקשת חשמלית שתפגע במגעי הנתיך בתוך בית הנתיכים, בפועל אנו עלולים לגרום להחלפת חלק יקר. 

טיפ חשוב!

במידה ורוצים להחליף נתיך שרוף בנתיך תקין, כשלא יודעים עם קיים עדיין קצר במעגל, מומלץ להכניס בית נתיך תלוי (ללא נתיך) שהוכן מבעוד מועד (בקצה החוטים שלו יש תקעי נתיך רגיל), רק לאחר שהוכנסו התקעים למקום יש להכניס את הנתיך התקין לתוך בית הנתיכים התלוי. במידה והקצר עדיין קיים, הקשת החשמלית תיצור נזק במגעי הבית נתיך התלוי ולא בבית הנתיכים המקורי.

התקנת בית נתיך תלוי במקום נתיך שרוף

כיצד ניתן למצוא קצר במהירות במעגל חשמלי כלשהו?

ישנם שני סוגי קצרים במערכות החשמל: קצר קבוע וקצר חשמלי המופיע לסירוגין. בכתבה זו נעסוק במציאת קצר קבוע במעגל חשמלי, בעתיד תופיע כתבה נוספת שתעסוק במציאת קצר חשמלי המופיע לסירוגין.

לצורך מציאת קצר חשמלי יש להשתמש במד זרם השראתי או מכני (השראתי – מומלץ), בנורת אור גבוה ובאוטומט איתות מכאני. יש לחברם כפי שמופיע באיור הבא: צד אחד של בית הנתיך השרוף יחובר לאחד מרגלי אוטומט האיתות, את הרגל השנייה של אוטומט האיתות יש לחבר למגע נורת האור הגבוה ואת המגע השני יש לחבר לצידו השני של בית הנתיך. ברגע זה הנורה תקבל פלוס מהצד החיובי של בית הנתיך דרך אוטומט האיתות  ודרך המוליך המקוצר לגוף תקבל הנורה מינוס, היות ויש כאן מעגל סגור לכן הנורה תחל להבהב (כל עוד קיים הקצר לגוף ).

חיבור אוטומט איתות ונורת אור גבוה לבית הנתיכים במקום הנתיך השרוף

בשלב זה לא ידוע לנו היכן הקצר. במידה ונניח אמפר מטר השראתי מכני או אלקטרוני על המוליך של הנורה אנו נראה שמד הזרם משנה את הזרם המופיע על הצג (בסביבות  4 עד 5 אמפר), מומלץ להשתמש באמפרמטר מכני כי תזוזת המחוג נראית היטב, ואת האמפר מטר המכאני מניחים על צמת החשמל ברכב, ובאופן מעשי פעולה זו נוחה יותר לביצוע.
לצורך הבנת המשך השיטה נניח שלפנינו דגם רכב כלשהו (כפי שמופיע באיור), והקצר לגוף קיים בחלק האחורי והמסומן בעיגול כחול. 

בדיקת היתכנות קצר בצמה המוליכה לחלקו האחורי של הרכב

ברגע שנחבר את אוטומט האיתות עם הנורה ואוטומט האיתות במקום הנתיך השרוף, הנורה תחל להבהב. אם נניח את האמפר מטר ההשראתי על צמת החוטים כפי שמופיע באיור לעיל והמחוג לא יזוז בקצב האיתות, סימן שזרם הקצר אינו עובר בצמה הנבדקת וצריך לחפש את הקצר בצמה אחרת.
בעל מקצוע מיומן, לפני תחילת העבודה, מסתכל בספרות היצרן או בספר הרכב בכדי לוודא את הערך הנכון של הנתיך המקורי ועל איזה מעגלים חשמליים נתיך זה מגן, מידע זה יכול להוביל לקיצור תהליך הבדיקה בכך, שנוכל לדעת על איזה צמה להניח את מד הזרם ההשראתי.
בשלב הבא של הבדיקה, נניח את מד הזרם ההשראתי על צמה חשודה אחרת. במידה והמחוג מתחיל לזוז בקצב האיתות של הנורה, סימן שזרם הקצר עובר בתוך הצמה, זרם זה יוצר שדה מגנטי משתנה הגורם לתזוזת המחוג, עדיין לא ידוע לנו היכן במדויק קיים הקצר אך אנו יודעים שזרם הקצר עובר בתוך הצמה הנבדקת. נמשיך להזיז את מכשיר המדידה לאורכו של המוליך (כפי שמופיע באיור למטה).

מציאת הצמה שדרכה עובר זרם הקצר

ברגע שהמחוג מפסיק לזוז כפי שמופיע באיור הבא, סימן שבצמה הנבדקת אין כרגע זרם קצר, כלומר עברנו את נקודת הקצר ולכן המחוג במכשיר המדידה הפסיק לזוז.

מחוג האמפר מטר מפסיק לזוז

זהו השלב בבדיקה שצריך לחזור על הצמה בזהירות, עד שמחוג האמפרמטר מתחיל שוב לזוז בקצב האיתות של המנורה. הנקודה המדויקת שהמחוג מתחיל לזוז שוב היא הנקודה שבה קיים הקצר לגוף או למערכת אחרת המספקת מינוס למעגל וששרפה את הנתיך. 

מחוג האמפר מטר מפסיק לזוז

זכור!

בזמן הבדיקות, יש להשתדל להימנע מהזזת מוליכים וצמות ברכב, אחרת יתכן שנהפוך את הקצר הקיים במעגל לקצר רגעי שיעלם תוך כדי הבדיקה ויופיע בזמן אחר ללקוח