אבחון תקלות בתקשורת מחשבים CAN BUS - המשך


שיטת אבחון תקלות בתקשורת CAN זהה אצל כל יצרני הרכב, לכן שיטת אבחון התקלות שנתאר בהמשך רלוונטית לכל סוגי הרכב. יש לציין שישנם יצרני רכב שניתן באמצעות סורק התקלות לקבל הכוונה באבחון האם יש נתק או קצר לפלוס או למינוס באחד מקווי התקשורת. לעומת זאת ישנם יצרני רכב שכאשר יש תקלת תקשורת באחד מקווי התקשורת סורק התקלות אינו מראה שום כיוון. הבדיקות שיתוארו בהמשך מתאימות כאמור לכל סוג הרכב, כמובן יש צורך בסכמות של יצרן הרכב בכדי לדעת איזה מחשבים מחוברים לרשת, האם יש ברשת נגדי קצה קו? באיזה ערך הם ובאיזה מחשבים הם ממוקמים?
הגורמים לתקלות בקווי התקשורת הינם:
  1. נתק באחד מקווי התקשורת או בשניהם יחד.
  2. קצר באחד מקווי התקשורת או בשניהם למתח המצבר או למתח כלשהו (למשל 5 וולט).
  3. קצר באחד מקווי התקשורת או בשניהם לגוף הרכב.
  4. קצר בין שני קווי התקשורת (תקלה שתופיע בעיקר עקב חדירת מים למחבר אחד המחשבים)
  5. החלפת קוטביות בין שני קווי התקשורת (תקלה שתופיע בעקבות תיקון צמת תקשורת)
  6. חיבור רופף (התנגדות) באחד מקווי התקשורת או בשניהם יחד (תקלה שתופיע עקב מחבר שלא הוכנס כראוי לאחד המחשבים אוו לאחד ממחברי ההסתעפות בדרך).
  7. ניתוק לסירוגין באחד מקווי התקשורת או בשניהם יחד.

סרטון הסבר בדיקת CAN BUS

הדרך היעילה ביותר למציאת תקלות היא שימוש בסקופ דו ערוצי, תחילה ניתן לחבר ערוץ אחד בין שני קווי התקשורת ולראות שבכלל ישנה תקשורת, בשלב השני יש לחבר את שני הערוצים לשני קווי התקשורת CAN High ו- CAN Low. יש לשים לב שתצורת הגל של CAN LOW זהה לחלוטין אך הפוכה לצורת הגל של CAN High.

מבחינה מעשית, במידה והתקלה קיימת ברשת המחשבים המחוברים גם לשקע האבחון מומלץ לבצע את הבדיקות בשקע עצמו בפין מספר 6 המחובר לקו התקשורת CAN High, ופין מספר 14 מחובר לקו התקשורת CAN Low. במידה ותקלת התקשורת נמצאת ברשת מחשבים שאינה קשורה לשקע האבחון, יש צורך לגשת לסכמת החשמל הרלוונטית ולראות איזה מחשבים מחוברים ברשת התקשורת? מה מיקומם בפועל? היכן נמצאים מחברים ומרכזיות CAN? זאת לצורת ביצוע הבדיקות בפועל.

זכור!
היות והתקשורת מגיעה לכל יחידת בקרה המחוברת ברשת, לכן, ניתן לבצע בדיקות בכל מקום שנוח לנו מבחינה מעשית להתחבר אליו.
היות ולא בכל מוסך יש סקופ, לכן ניתן לאבחן כמעט את כל סוגי התקלות באמצעות רב מודד (מד התנגדות ומד מתח).
רוב יצרני הרכב ממליצים להתחיל את הבדיקות ע"י מד התנגדות המחובר בין שני קווי הנתונים, כאשר המתח מיחידות הבקרה מנותק, במקרה זה ההתנגדות שתופיע במכשיר המדידה תהייה בסביבות 60 אוהם (שני נגדים בני 120 אוהם והמחוברים במקביל). היות ובסגירת מתג ההצתה לוקח זמן עד שהמחשבים נרדמים, לכן מומלץ להתחיל את הבדיקות ע"י חיבור מד מתח לסירוגין בין קווי התקשורת וגוף הרכב (מתג ההצתה פתוח), המתח שיציין המד מתח בכל אחד מהבדיקות יהיה בסביבות 2.5 וולט (המתח ב - CAN High יהיה גבוה במעט מהמתח ב- CAN Low).

במידה והמתח תקין צריך לסגור את מתג ההצתה ולראות שהמתח במד המתח יורד לאפס וולט (בחלק מכלי הרכב צריך להמתין מספר דקות עד שהמחשבים נרדמים והמתח יורד לאפס וולט). במידה והמתח אינו יורד לחלוטין, או לא רוצים להמתין עד שהמחשבים יירדמו, במקרה זה צריך לנתק את מתח המצבר (ישנם יצרני רכב שממליצים בזמן בדיקת התנגדות תמיד לנתק את מצבר הרכב).
בשלב זה יש לחבר את מד ההתנגדות בין שני קווי הנתונים, כאמור ההתנגדות צריכה להיות במצב תקין בסביבות 60 אוהם, לאחר מכן יש לחבר את מד ההתנגדות בין CAN High לגוף הרכב ובין CAN Low לגוף הרכב, ההתנגדות שצריכה להיות במצב תקין תהיה גדולה מאחד קילואוהם (לרוב נראה התנגדות של אין סוף כלומר, נתק), במידה ונראה התנגדות נמוכה מאחד קילואוהם, יש לחפש איזה מחשב "מפיל" את ההתנגדות או איזה רכיב התווסף לרשת (מרים חלונות או עלוקה) או היכן מים חדרו ליחידת בקרה כלשהי.

במידה ונגלה תוצאה חריגה, כגון אפס אוהם בין שני קווי התקשורת, סימן שיש קצר בין הקווים, במקרה זה יש לנתק מחשב מחשב עד שהקצר נעלם וההתנגדות חוזרת ל – 60 אוהם, בשלב זה יודעים איזה מחשב גרם לתקלה.
תקלות של שיבוש תקשורת או חיבורים הפוכים בין קווי התקשורת ניתן למצוא אך ורק באמצעות סקופ, לכן בעל מקצוע שמכבד את עצמו ומעוניין לפתור כל סוג של תקלה, במינימום זמן ובאמינות גדולה משתמש בסקופ באבחון תקלות בתקשורת מחשבים בפרט במערכות האלקטרוניקה ברכב בכלל.