דיאגנוסטיקה באמצעות סקנר


בקרת רכיבים

לפני כל בדיקת הסטטוס של סוגי הבקרים יש לבדוק אם הם נתמכים בכלל ע"י הרכיבים. ישנם שתי סוגי בקרות רכיבים: בקרה רציפה ובקרה לא רציפה.

בקרה רציפה:

בקרה רציפה מבצעת את העבודה באופן רציף, מרגע שהמנוע מגיע למצב מתאים ועד ברגע בו המנוע כבה.

החטאת ניצוץ והחטאת ניצוץ בדיזל:

בקרה זו היא הבקרה החשובה ביותר והמסובכת ביותר מכל שאר הסוגים. בקרת החטאת הניצוץ בודקת אם יש החטאת ניצוץ. 
בקרה זו בודקת את כל המצבים למה נגרמה החטאת ניצוץ בניגוד לעבר שהסברה היא שמערכת ההצתה כשלה.
החטאת ניצוץ יכולה להיגרם ממערכת ההצתה, דליפות ואקום, שסתום EGR תקוע, חוסר איזון ביחס אוויר/דלק, שסתום תיבת גל ארכובה תקוע או פגום, תזמון לא מכוון, מזרקי דלק סתומים או דולפים וכו'. כל דבר היכול לגרום לבעיה ביעילות הבעירה יכול לגרום להחטאת ניצוץ.
החטאת ניצוץ מתגלה ע"י חיישן גל הארכובה. תפקיד חיישן זה הוא לחוש את מהירות המנוע בזמן פעולה. בנוסף גם לבדוק אם התגלתה החטאת ניצוץ. זה נעשה ע"י מדידה של כל מהלך בעירה. מחשב בקרת מנוע יודע כמה לחץ בדחיפה נתן כל מהלך, אם כל מהלך בעירה דוחף פחות אז החיישן מדווח על החטאת ניצוץ.
אם התגלתה החטאת ניצוץ יהיה ניתן לראות את קוד התקלה 0300P. אם החטאת הניצוץ תוכל לאתר בדיוק את הצילינדר הספציפי, אז יתקבל קוד תקלה P03XX. ה- XX מתארים את הצילינדר הספציפי בו התרחשה הבעיה. לדוגמה: אם התקבל קוד תקלה P0304, צילינדר מספר 4 הוא הבעייתי.

בקרת מערכת דלק:

בקרת מערכות הדלק היא יחידת בקרת מנוע דיאגנוסטית שמבקרת את מערכת בקרת דלק מתואמת. כדי להבין זאת יש צורך בהבנת פיצוי דלק לטווח ארוך (LTFT) ופיצוי דלק לטווח קצר (STFT).
פיצוי דלק לטווח קצר גורם למנוע לעבוד בצורה היעילה ביותר וביחס דלק/אוויר של 14.7:1. יחס זה הוא יחס דלק/אוויר מושלם כשהמנוע עובד. פיצוי דלק לטווח קצר הוא למעשה פרמטר יחידת בקרה שנעשה בו שימוש לכוונוני דלק בטווח הקצר.פרמטר זה נראה בסקנר כאחוז והטווח שלו הוא בין 10% - 10%-. 

פיצוי דלק לטווח הארוך נקבע ע"י פיצוי דלק לטווח הקצר. פיצוי דלק לטווח הארוך לוקח דגימות מפיצוי דלק לטווח הקצר ובודק אם יש צורך לבצע שינויים כדי שפיצוי הדלק לטווח הקצר יוכל להישאר בטווח המקסימלי שלו.
לדוגמה: מנוע אשר הגיע למצב שלמעגל סגור ויחידת הבקרה קיבלה אותו מחיישן חמצן אשר ציין תערובת דלק/אוויר עשירה מדי. יחידת הבקרה תעביר את פיצוי דלק לטווח קצר לטווח שלילי יותר כדי לפצות על המצב העשיר. אם יחידת הבקרה רואה שפיצוי דלק לטווח קצר הותאמה למצב העשיר, יחידת הבקרה תלמד את המצב הזה וזה יגרום לתזוזה גם בפיצוי דלק לטווח ארוך. פיצוי דלק לטווח ארוך יעביר את כל המידה שלו לטווח השלילי כדי לפצות כך שפיצוי דלק לטווח הקצר יישאר בערך הקרוב ל - 0%.
ברגע שהשינויים התרחשו בפיצוי דלק לטווח קצר או ארוך, יחידת הבקרה תוסיף גורם תיקון לחישוב רוחב פולס המזרק כדי להתאים את השינויים. אם השינוי הוא גדול מדיי, יחידת הבקרה תדווח על קוד תקלה.
ערכי פיצוי דלק לטווח קצר אינם קבועים, הם נמחקים ברגע שסוגרים את מתג ההצתה. בכל פעם אשר פותחים את מתג ההצתה פיצוי דלק לטווח קצר מתחיל שוב. פיצוי דלק לטווח ארוך נשמר בזיכרון (KAM). בעזרת סקנר אפשר למחוק את הערך שלו, ברגע שמאתחלים את התקלות, הדבר יגרום לאיפוס הזיכרון (KAM).

בקרת רכיב מקיף:
בדיקה מערכת דיאגנוסטית של רכיבי מנוע אשר לא מבוקרים ברציפות ע"י שום בדיקה אחרת של  OBD II. לרכיבים אלו יש קלט ליחידת הבקרה, ואם הם כושלים הם משפיעים על המנוע העובד. הרכיבים הם כדלקמן:
רכיבי כניסה 
 • חיישן מהירות רכב
 • חיישן זווית ארכובה
 • חיישן מצב מצערת
 • חיישן טמפרטורת נוזל קירור
 • חיישן מצב גל זיזים
 • חיישן פיצוי דלק
 • חיישן טמפרטורת יניקת אוויר
 • חיישן זרימת מסת אוויר
 • חיישן לחץ מוחלט בסעפת יניקה
 • חיישן נקישות
 • מתג בלם
 • מתג בורר הילוכים
 • מתג בקרת שיוט
רכיבי פלט
 • מנוע מהירות סרק אוטומטי
 • בקרי תיבת הילוכים רק פליטה אלקטרונית רלוונטית
 • מערכות הכנת דלק מחוחם
 • נורת הארה (בדגמי דיזל)
 • שסתום מעקף ממיר קטליטי מתחמם

בקרה לא רציפה:

בקרות לא רציפות עובדות עד אשר הבדיקות שלהן תקינות. בקרות לא רציפות הן:

בקרת קטליזטור
בקרה זו בודקת את ביצועיי הממיר הקטליטי. הבקרה מבוצעת ע"י השוואת חיישן חמצן לפני הממיר הקטליטי ואחרי הממיר הקטליטי. 
החיישן לפני הממיר הקליטי הוא בדרך כלל החיישן הפעיל יותר. אם החיישן אחרי הממיר הקטליטי פעיל מאוד, הבקרה תכשל בבדיקה זו.

בקרת קטליזטור מחומם
בקרה זו בודקת את יעילות החימום של הממיר הקטליטי. אם בקרה זו לא הושלמה, יש צורך לבדוק את מחממי חיישן חמצן, מערכת הזרקת אוויר ואת הממיר הקטליטי.

בקרת מערכת (EVAP) פליטה מתאיידת
בקרה זו בודקת את מערכת פליטה מתאיידת. מערכת זו בודקת את התאיידות הדלק במיכל הדלק וחזרת הדלק. 
פקקי (מכסי) גז חסרים או משוחררים הם הגורם מספר אחת להדלקת נורת ביקורת תקלות. לכן אם יש תקלה במערכת פליטה מתאיידת, בדוק קודם כל את מכסי הגז.

בקרת מערכת אוויר משנית
בקרה זו בודקת את משאבת האוויר ורכיביה. בקרה זו בודקת כמה אוויר נשאב לתוך הממיר הקטליטי בזמן ההתחממות. מערכת זו תשאב את האוויר לממיר הקטליטי כדי לגרום להם לשרוף מהר יותר את עודף משקעי הדלק באגזוז.

בקרת מערכת חיישן חמצן
בקרה זו היא אחת החשובות. חיישן החמצן הוא לב מערכת הדלק. הוא מודיע ליחידת הבקרה כמה דלק נשרף או לא. הוא גם המשוב העיקרי לפיצוי דלק בטווח קצר וארוך.

מערכת (EGR) מחזור גזי פליטה
בקרה זו בודקת את שסתום ה-EGR ואת הזרם בו. רוב הבעיות השכיחות עם ה- EGR הן סתימת הצינורות עם פיח. 

בקרת מערכת (PVC) אוורור תיבת גל ארכובה חיובית
אם בקרה זו נכשלת בדוק את שסתום ה-PVC או את הצינורות הרלוונטיים.

בקרת קירור מערכת המיזוג
בקרה זו בודקת עליית הסרק עם המדחס. היא גם בודקת את מומנט המנוע ברגע שהמדחס מתחיל לעבוד.

בקרת תרמוסטט 
בקרה זו בודקת את זרם (שטף) מערכת הצינון, אם התרמוסטט לא עובד, חיישן טמפרטורת קירור מנוע (ECT) לא יעבוד כראוי.

סטטוס מערכת הדלק

בחירה זו עוזרת בבדיקה של מצב מערכת הדלק. למעשה בודקים אם המערכת נמצאת במצב של מעגל סגור או מצב של מעגל פתוח.

מערכת אוויר משנית

מערכת זו לא קיימת כבר ברכבים רבים. משתמשים בבחירה זו כדי לבדוק אם לרכב יש מערכת אוויר משנית.

מיקומיי חיישן חמצן

ברכבים רבים קשה להבחין היכן נמצא חיישן החמצן. מיקומיי חיישן החמצן האפשריים הם: 

מצב (MIL) נורת ביקורת תקלות

במצב זה ניתן להבחין אם נורת ביקורת תקלות היא במצב של ON או OFF. זו דרך טובה לבדוק אם הנורה עצמה הוסרה או המעגל החשמלי שלה פגום.

קודי תקלה

קבלת קודי תקלה היא השלב הראשון בשימוש בסקנר אך שלב קשה בתיקון הרכב. זה שהתקלה רשומה לא אומר שזהו החלק שאותו צריך להחליף. אם קיבלנו קוד תקלה המצביע על חיישן מסוים לאו דווקא שהחיישן עצמו פגום וצריך לבדוק את כל המערכת על מנת לקבוע מה הבעיה. 
סקנר הוא כלי עזר הבא לעזור אין להסתמך עליו כאמצעי לתיקון הבעיה אלא רק כלי המכוון.
ישנם שני סוגי תקלות: 
תקלות פעילות – פעילות כאשר התקלה נמצאת ונורת ביקורת תקלות נדלקה.
תקלות שמורות – התקלה נשמרה ברגע שזוהתה אבל נורת ביקורת תקלות לא נדלקה או נדלקה וכבתה (אך התקלה עדיין קיימת).

הקפאת תקלות והקפאת מסך נתונים

איפוס התקלה יכול להתבצע דרך הסקנר המחובר. דרך נוספת יכולה להיות בצורה אוטומטית דרך יחידת הבקרה. 
אם התקלה גרמה לנורת ביקורת תקלות להידלק והתקלה עברה 3 בדיקות בקרה עוקבות בשלוש נסיעות מבחן עוקבות, נורת בקרת תקלות תכבה. אם התקלה עברה 40 התנעות ועברה 40 בדיקות בקרה עוקבות התקלה תימחק. 
איפוס קוד התקלה לא רק מוחק את הקוד אלא גם את כל המערכות הקשורות.

חיישן חמצן

השתמש בסעיף זה לבדיקת חיישן חמצן. אפשר לבדוק את מצבי התערובות: ענייה ועשירה. בכל אחת מהאפשרויות ניתן למצוא את הערכים המינימליים והמקסימליים.  

נתונים בזמן אמת

נתונים בזמן אמת הוא אחד הדברים הנפוצים לבדיקה. ניתן לראות רשימה בהמשך המתארת את כל הערכים בזמן אמת שניתנים ב- OBDII:
 • עומס מחושב
 • טמפרטורת קירור מנוע
 • פיצוי דלק לטווח קצר , צד שמאל
 • פיצוי דלק לטווח ארוך, צד שמאל
 • פיצוי דלק לטווח קצר, צד ימין
 • פיצוי דלק לטווח ארוך, צד ימין
 • לחץ דלק
 • לחץ מוחלט בסעפת יניקה
 • סיבובי מנוע 
 • מהירות רכב
 • קידום תזמון הצתה לצילינדר 1
 • טמפרטורת אוויר יניקה
 • קצב זרימת אוויר מחיישן זרימת מסת אוויר
 • חיישן מצב מצערת 
 • מצב אוויר משני
 • בקרת חיישן חמצן
 • חיישן חמצן 1, צד שמאל
 • חיישן חמצן 2, צד שמאל
 • חיישן חמצן 1, צד ימין
 • חיישן חמצן 2, צד ימין
 • חיישן חמצן 1, קדמי
 • חיישן חמצן 2, קדמי
 • חיישן חמצן 1, אחורי
 • חיישן חמצן 2, אחורי

פקודות ידניות

חלק זה הוא הפחות ידוע בשימוש בסקנרים. בחלק זה אפשר לשנות את ההגדרות של מה שהסקנר יודע לעשות בצורה אוטומטית רק כאן לבצע אותן בצורה ידנית.