בדיקת חיישן גל ארכובה / גל זיזים הול


חיישן גל ארכובה משמש לצורך הספקת אות מהירות מנוע ליחידת בקרת מנוע, חיישן גל זיזים משמש לצורך ייחוס לתזמון סדר הזרקת הדלק ותזמון ההצתה על-ידי מחשב בקרת המנוע. סוג זה של חיישן מייצר אות (גל) מתח ריבועי, כתוצאה מתכונות במעגל המשולב "הול" (IC HALL). הוא ניתן לזיהוי על-ידי שלושה החיבורים החשמליים במחבר שלו. 

עקרון פעולת החיישן

אם נזרים דרך לוח מתכת (אלמנט הול) זרם חשמלי, האלקטרונים יעברו דרך לוח המתכת בצורה סימטרית ולכן, אם נמדוד מתח (UH) בין הקצוות של הלוח, נקבל מתח של אפס וולט כוון שאין הפרש פוטנציאלים.
ברגע שנכניס את האלמנט הול בניצב לתוך שדה מגנטי, בניצב לקווי הכוח המגנטים (כפי שמופיע באיורים), יוצר עודף של אלקטרונים בצידו האחד של האלמנט הול וחוסר אלקטרונים בצידו השני. כידוע, הפרש פוטנציאלים של אלקטרונים בין שתי נקודות הוא מתח חשמלי, המכונה במקרה זה בשם "מתח הול" (UH).
מתח זה מנוצל להפעלת מעגל אלקטרוני (מעגל משולב IC).

תופעת "הול"

מחולל ה"הול" או כפי שהוא מכונה בשפת בעלי המקצוע מתג "הול" מכיל את אלמנט ה"הול" (לוח המתכת) ומעגל משולב (IC) בתוך מכלול אחד. 
בסכימה המלבנית שלפנינו מתואר המבנה הפנימי של מחולל "הול". כפי שרואים, מתח ההזנה של המחולל מיוצב לאלמנט ה"הול" ולשאר הרכיבים האלקטרונים. ברגע שאלמנט ה"הול " יכנס להשפעת קווי כוח מגנטים הוא ייצר מתח (UH) שיסופק למגבר מתח שיעביר את האות למעגל (המכונה שמידט טריגר) אשר מייצר מתח ריבועי (מתח אסטרזיס), אות מתח זה מסופק לטרנזיסטור המוצא, ולכן במצב שיש שדה מגנטי דרך אלמנט הול, ביציאה הטרנזיסטור (O) יהיה אפס וולט, כאשר הטרנזיסטור בקיטעון המתח במוצא הטרנזיסטור (O) יהיה תלוי במתח המסופק לחיישן דרך המודול או המחשב המחובר אליו, מקובל בכלי הרכב השונים מתחים שנעים בין 5 וולט ל – 12 וולט.

המבנה הפנימי של מחולל "הול"

מתח האות המרובע שנוצר ע"י החיישן ייקבע ע"י המתח המסופק מהמודול או יחידת הבקרה המחוברת לחיישן, תדירות האות תלויה מהירות המנוע. מחשב בקרת מנוע צריך לקבל את האות של מהירות המנוע ו/או הייחוס כאשר המנוע מונע. אם אין אות מהחיישן או האות אינו תקין, המחשב יכול לשנות את תזמון ההצתה והדלק המוזרק. ברכבים המצוידים במערכת OBD לנהג  תדלק נורת התראה "בדוק מנוע", ברכבים מסוימים הרכב לא יתניע  ו/או יכבה בזמן נסיעה.

בדיקת חיישן "הול" באמצעות סקופ

המאפיין של גל חיישן "הול" תקין הוא גל מרובע שגובה הגל (המתח) אינו תלוי במהירות המנוע, גם בהתנעה וגם במהירות מנוע גבוהה גובה האות קבוע ואינו משתנה (נתון זה יכול להשתנות מרכב לרכב) לרוב המתח יהיה 5 וולט או 8 וולט או 12 וולט.

אות חיישן מהירות מנוע "הול" תקין