בדיקת חיישן מסת אוויר


אחד המשתנים החשובים ביותר שבשימוש, כדי להחליט על כמות הדלק המוזרק וזווית קידום ההצתה הוא העומס על המנוע. מערכות ההזרקה השונות משתמשות בחיישנים הבאים לפיקוח על עומס המנוע:
  • חיישן זרימת אוויר.
  • מד תיל חם למסת אוויר.
  • מד שכבה חמה לסת אוויר.
  • חיישן לחץ מוחלט בסעפת היניקה.
  • חיישן מצב מצערת.
מדי מסת האוויר על עקרון התיל החם או השכבה החמה, הם חיישנים תרמיים לעומס. הם מספקים מתח חשמלי ליחידת בקרת מנוע היחסי למסת האוויר הזורמת ונשאבת אל המנוע.

עקרון פעולת החיישן

גוף חימום חשמלי מותקן בסעפת היניקה, דרכו זורם האוויר הנכנס, שמקרר אותו בעוברו על פניו. מעגל בקרה מאפנן את זרם החימום כדי לשמור על הפרש קבוע של החום בין התיל המחומם (או השכבה החמה) והאוויר בכניסה לחיישן. עוצמת הזרם הדרושה לחימום, כדי לשמור על החום, מספקת מדד על מסת האוויר הזורמת דרך החיישן. גוף החימום במד התיל חם הוא תיל מפלטינה והרכיב המחומם במד השכבה הדקה הוא נגד שכבה פלטינה. בנוסף משולב חיישן חום המודד את טמפרטורת הסביבה של התיל החם.
הרכיבים העיקריים במעגל הבקרה הינם גשר וינסטון ומגבר. התיל החם או השכבה החמה וחיישן חום האוויר עובדים כנגדים הרגישים לחום כחלק מגשר הוינסטון (ראה איור). זרם החימום יוצר אות מתח על נגד מדויק, היחסי לזרם מסת האוויר. אות מתח זה מסופק ליחידת בקרת המנוע.

חיישן זרימת מסת אוויר - שכבה חמה

המבנה הפנימי של חיישן זרימת מסת אוויר

המעגל החשמלי של מד מסת אוויר - שכבה חמה ממוקם על לוח קראמי ביחד עם הרכיבים האחרים במעגל הגשר. מתח נגד החימום RH מספק את המדד של מסת האוויר הזורמת. הנגדים R1, R2, ו – R3 הם נגדי גשר. הנגד RK הוא נגד פיצוי חום המודד את טמפרטורה אוויר הכניסה. IH הוא זרם החימום של שכבת הפלטינה ו – UM הוא מתח המוצא המשתנה המסופק ליחידת בקרת המנוע ומהווה את מדד העומס של המנוע בתלות במסת האוויר הזורמת למנוע.

המבנה הפנימי של חיישן זרימת מסת אוויר - שכבה חמה

בדיקת חיישן זרימת מסת אוויר באמצעות סקופ

בדיהמאפיין של אות חיישן מד מסת אוויר תקין הוא אות (מתח) העולה בעת האצת המנוע ויורד בעת עזיבת דוושת התאוצה. ישנם מערכות שישנה עליית מתח בין 3 ל – 5 וולט ירידה קלה ולאחריה עלייה נוספת. בזמן סגירת המצערת (עזיבת דוושת התאוצה) המתח ירד לסביבות אפס וולט. כל מי שמשתמש בסקופ באופן קבוע ובעיקר אלו שמתקנים סוגי רכבים זהים, כמו מרכזי השרות של היבואנים, מכירים את צורות הגלים הייחודים של החיישנים השונים.קת חיישן זרימת מסת אוויר  באמצעות סקופ

אות חיישן זרימת מסת אוויר תקין