בדיקת חיישן גל זיזים - הול


חיישן גל זיזים (CMP) משמש לצורך ייחוס מיקום גל הארכובה וגל הזיזים ולצורך תזמון סדר הזרקת הדלק ותזמון ההצתה על-ידי מחשב בקרת המנוע. סוג זה של חיישן מייצר אות (גל) מתח ריבועי, כתוצאה מתכונות המעגל המשולב "הול" (IC HALL). החיישן ניתן לזיהוי על-ידי שלושת החיבורים החשמליים במחבר שלו (מתח הזנה – לרוב 5 וולט , גוף הרכב ואות המוצא המרובע). מבחינה מעשית זיהוי סוג החיישן נעשה ע"י המידע המופיע בהוראות היצרן המופיעות בספרות הטכנית או על גבי תקליטורים או באתר הטכני של היצרן באינטרנט.
כאשר ישנה תקלה במעגל החיישן: נתק, קצר למינוס או לפלוס יופיעו אחד מקודי התקלות :  -  P0349 P0340.      
הסימפטומים לתקלה יכולים לגרום:
 • קושי בהתנעה או מניעת התנעה (תלוי בדגם הרכב ובסוג מערכת ההזרקה).
 • זיופי מנוע / החטאת בעירה (misfiring).
 • אובדן כוח מנוע.

מעגל חיישן גל זיזים

טרם תחילת העבודה יש לזכור!

 • קוד תקלה של חיישן כלשהו לא חייב להופיע במחשב הרכב למרות שיש זיוף במנוע. התקלה יכולה להיגרם כתוצאה מבעיה מכאנית שיכולה להשפיע על תוצאה שגויה של החיישן, לדוגמא: שבבים מתכתיים בין שיני גלגל גל הזיזים, חריץ או פגיעה מכאנית באחד השיניים בגלגל גל הזיזים.
 • קוד תקלה של חיישן אינו מחייב את החלפת החיישן, ביצוע בדיקות תקינות חיווט אל החיישן מיחידת הבקרה היא חובה.
 • יחידות בקרה באופן כללי הן אמינות ביותר, לכן יש לבצע בדיקות קפדניות בטרם מחליפים יחידת בקרה.

שלב א' באבחון התקלה בחיישן – בדיקת הזנת מתח לחיישן

 • בדוק באמצעות סורק התקלות את הקוד הספציפי, וודא במידע העכשווי (זרם נתונים) בסורק מהם הנתונים החריגים במידה וקיימים במנוע.
 • סגור את מתג ההצתה, חבר מד מתח בין הפין של הזנת המתח לחיישן והמינוס של החיישן (מומלץ לא לנתק את המחבר מהחיישן בזמנן הבדיקה). זכור! בדיקת מתח במעגל פתוח ללא עומס היא אינה נכונה ועלולה להטעות.
 • פתח את מתג ההצתה וודא שמגיע מתח של 5 וולט לחיישן מיחידת בקרת המנוע.

בדיקת מתח ההזנה לחיישן מיחידת הבקרה

 • במידה ולא מופיע מתח של 5 וולט, יש להעביר את "פרוב" הבדיקה השחור של הרב מודד לגוף הרכב. במידה ובבדיקה זו מופיע 5 וולט, יש לבדוק את רציפות קו המינוס בין החיישן ליחידת בקרת המנוע.

בדיקת מתח ההזנה לחיישן ומינוס מגוף הרכב

שלב ב' באבחון התקלה בחיישן – בדיקת אות מתח המוצא (סיגנל) מהחיישן

 • חבר את "הפרוב: האדום של מד המתח למוליך שמוציא את אות הסיגנל מהחיישן.
 • פתח מתג הצתה וסובב את המנוע באמצעות המתנע.
 • וודא שמד המתח מוציא מתח משתנה בזמן סיבוב המנוע (ניתן לוודא זאת ע"י מעבר מד המתח למצב בדיקת מתח חילופין).

בדיקת אות מתח המוצא (סיגנל) מהחיישן

 • במידה וניתן מומלץ לבדוק את אות המוצא מהחיישן באמצעות סקופ.

בדיקת אות מתח המוצא (סיגנל) מהחיישן באמצעות סקופ

שלב ג' באבחון התקלה בחיישן – בדיקת רציפות החוטים לחיישן מיחידת הבקרה

במידה ואין אות (מתח משתנה) מהחיישן, כלומר, יש חשד לקצר למינוס או לפלוס, או נתק בחיווט מהחיישן ליחידת הבקרה, יש צורך לבדוק רציפות בין חוטי החיישן ליחידת הבקרה.  לצורך בדיקת רציפות החיווט בין יחידת הבקרה לחיישן, יש להשתמש במד התנגדות (אוהמטר) ואסור להשתמש בזמזם של המכשיר. ניתן לבדוק את המעגל בכללותו או כל חוט בנפרד, במקרה זה יש לנתק את המחבר מיחידת הבקרה ומהחיישן עצמו.
 • סגור את מתג ההצתה ונתק את המחבר מיחידת הבקרה ומהחיישן.
 • חבר אוהמטר לשלושת מגעי  יחידת הבקרה, לסירוגין ולגוף הרכב ובצידו השני של המעגל (במחבר החיישן) חבר לסירוגין לגוף הרכב ומדוד את התנגדות המעגל שיצרת. תוצאת הבדיקה חייבת להיות זהה בשלושת החוטים והיא אפס אוהם (או ההתנגדות שקיימת כשמקצרים את שני הפרובים יחד), יש לבדוק כל חוט בנפרד כפי שמופיע באיור הבא. 
 • זכור! לאחר סיום בדיקת רציפות המוליכים בין החיישן ליחידת הבקרה, יש לבדוק שאין קצר בין המוליכים שבמחבר, כלומר, קיים בידוד מלא בין כל המוליכים המתחברים לחיישן.

בדיקת רציפות מוליכי החיישן בין החיישן ליחידת הבקרה

שלב ד' באבחון התקלה בחיישן – בדיקת בידוד החוטים מהגוף וממתח כלשהו

לצורך בדיקת בידוד החיווט לחיישן מגוף הרכב, ממתח המצבר או ממתח אחר (למשל 5 וולט). יש להשתמש במד מתח (וולטמטר) ולעיתים גם במנורת ביקורת בנוסף מסוג נורת לד. ישנם יצרני רכב שמנחים להשתמש באוהמטר לבדיקת קצר לגוף. הבעיה בשיטת בדיקה זו  היא, שבמידה והמוליך אותו אנו רוצים לבדוק מקוצר למתח כלשהו, הבדיקה באמצעות אוהמטר תציין אין סוף, כלומר, נתק, אנו נחשוב שהבדיקה תקינה למרות התקלה בפועל.
 • וודא שמתג ההצתה סגור.
 • נתק את המחברים מיחידת הבקרה ומהחיישן עצמן.
 • חבר וולטמטר לגוף הרכב ולכל אחד מהחוטים של החיישן ובדוק שאין קצר למתח כלשהו ומד המתח מציין 0 וולט, במידה ומד המתח מציין מתח קבוע (למשל 5 וולט), סימן שהמוליך לחיישן מקוצר למתח חיובי כלשהו. במידה ויש מתח לא מוגדר ולא יציב (הדבר תלוי בסוג מכשיר המדידה), ניתן לחבר נורת ביקורת לגוף הרכב ולחוט הנבדק, במידה ויש קצר למתח חיובי כלשהו הנורה תידלק.
 • יש לזכור לבצע בדיקה זו בכל אחד ממוליכי החיישן.

בדיקת בידוד מעגל חיישן גל זיזים – בדיקת קצר לפלוס

 • חבר וולטמטר לקוטב החיובי של המצבר (במידה ואין גישה קלה למצבר, חבר את הוולטמטר לנקודת מתח 12 וולט), את  צידו השני של הוולטמטר חבר לכל אחד מהחוטים של החיישן ובדוק שאין קצר לגוף הרכב ושמד המתח מציין 0 וולט, במידה ומד המתח מציין מתח קבוע 12 וולט למשל, סימן שהמוליך לחיישן מקוצר לגוף הרכב. במידה ויש מתח לא מוגדר ולא יציב (הדבר תלוי בסוג מכשיר המדידה) , ניתן לחבר נורת ביקורת לפלוס מצבר הרכב ולחוט הנבדק, במידה ויש קצר למינוס הרכב הנורה תידלק.
 • יש לזכור לבצע בדיקה זו בכל אחד ממוליכי החיישן.

בדיקת בידוד מעגל חיישן טמפרטורת המנוע – בדיקת קצר למינוס